Noutati etichetate "Achiziții Publice"

Filtrează
Documentele depuse în susținerea celor declarate în DUAE 05.07.2019

În cadrul oricărei proceduri de atribuire organizată prin mijloace electronice – online prin SEAP, autoritatea acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o declaraţie pe propria ... Citește mai mult

VIDEO - Documentul unic de achiziție european privit din perspectiva operatorilor economici 26.06.2019

DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația națională și îndeplinește criteriile de calificare ... Vizualizează

DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) 21.06.2019

DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația națională și îndeplinește criteriile de calificare ... Citește mai mult

VIDEO - Pragmatism în modul de prezentare a propunerii tehnice 12.06.2019

La nivelul Secțiunii IV a fiecărui anunț de participare/de participare simplificat din cadrul SEAP se regăsesc, în mod obligatoriu, documentele care fac parte din documentația de atribuire. Unul din ... Vizualizează

Pragmatism în modul de prezentare a propunerii tehnice 07.06.2019

La nivelul Secțiunii IV a fiecărui anunț de participare/de participare simplificat din cadrul SEAP se regăsesc, în mod obligatoriu, documentele care fac parte din documentația de atribuire. Unul din ... Citește mai mult

VIDEO - Oferte inacceptabile - neconforme - neadecvate 29.05.2019

Doru Șelaru explică în videoul de azi caracteristicile ofertelor inacceptabile, neconforme şi neadecvate. În cadrul unei proceduri de atribuire, reprezentatul legal al autorităţii contractante numește o comisie pentru evaluarea ofertelor depuse ... Vizualizează