Achiziții Publice

        Achizițiile publice reprezintă unul dintre domeniile prioritare ale oricărei autorităti locale sau centrale, a căror realizare corectă contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, la furnizarea de servicii publice, precum și la sporirea încrederii în instituțiile statului.

        În 2013 am încheiat primul contract de consultanță în domeniul achizițiilor publice și, pe parcursul timpului, am dezvoltat capacitatea de a asculta cu atenție clientul putând astfel determina cel mai potrivit serviciu pe baza necesităților și criteriilor individuale pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia.

        Aceste servicii sunt destinate atât autorităților contractante cât și operatorilor economici cu rol de ofertanți în cadrul procedurilor de atribuire.

0
strategii de achiziții publice întocmite
0
proceduri simplificate derulate
0
clienți beneficiază de consiliere permanentă
0
licitații deschise derulate
0
proceduri derulate prin AFIR

        Prin intrarea în vigoare a noului pachet legislativ, s-a creat, fără echivoc, posibilitatea conlucrării autoritătilor contractante cu experți și consultanți în domeniul achizițiilor publice.

        În acest sens au fost definite activitătile de achiziție auxiliare în art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016 și în art. 3 alin. (1) lit. x).

        Posibilitatea achiziționării acestor servicii este stipulată în mod evident în prevederile art. 2 alin. (6), art.4, art. 11 alin. (1) lit. c), toate din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice clasice.

“ART. 11
(1) Autoritatea contractantă are obligația de a realiza un proces de achiziție publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări: (...)
c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziție, selectat în condițiile legii.”

        În acest sens, partenerii noștri pot opta pentru una dintre variantele standard sau, în funcție de specificul și complexitatea activității, își pot configura structura proprie a serviciilor pornind de la:

Abonament Business
 • PLANIFICARE
 • Informare și consiliere privind modificările legislative în materia achizițiilor publice.
 • Programul anual al achizițiilor publice.
 • ATRIBUIRI DIRECTE
 • Modalitatea eficientă de identificare a produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic S.E.A.P.(S.I.C.A.P.)
 • Consiliere privind utilizarea S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) pentru inițierea achizițiilor directe/atribuirea achizițiilor directe.*
 • Notificări trimestriale pentru achizițiile directe.*
 • Anunțuri de publicitate pentru achizițiile directe în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.)/site propriu al autorității.*
 • PROCEDURI SIMPLIFICATE & LICITAȚII
 • Etapa I
 • Extrase din Programul Anual al Achizițiilor Publice în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.)*
 • Documentația de atribuire*: - Instrucțiuni către ofertanți/candidați; - Formulare; - Model de contract; - Strategia de contractare; - DUAE.
 • Încărcarea în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) a documentaţiei de atribuire.*
 • Transmiterea prin S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) spre selecție de către A.N.A.P., a documentațiilor de atribuire.*
 • Transmiterea în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) spre selecție de către A.N.A.P.. a anunțurilor de participare/ procedură simplificată.*
 • Etapa intermediară
 • Răspunsuri la solicitările de clarificări (cu excepția celor referitoare la caietele de sarcini) și publicarea acestora în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.)*
 • Etapa II
 • Transmiterea în S.E.A.P/SICAP a declarației privind participanții la procedură.*
 • Proiect de proces verbal accesare/vizualizare oferte și evaluare garanții de participare.
 • Proiect de proces verbal pentru evaluare garanții de participare și evaluare D.U.A.E. pentru ofertanți/ subcontractanți/terți susținători.
 • Proiect de proces verbal de verificare a documentelor în susţinerea D.U.A.E.
 • Proiect de raport al procedurii de atribuire.
 • Comunicări către ofertanţi a rezultatului procedurii de atribuire.
 • Transmiterea în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) a anunțurilor de atribuire, inclusiv cele referitoare la contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru.*
 • Transmiterea în S.E.A.P a răspunsurilor şi/sau solicitărilor de clarificări /a anunțurilor de atribuire.*
 • Transmiterea în S.E.A.P. a deciziilor.*
Abonament Professional
 • PLANIFICARE
 • Informare și consiliere privind modificările legislative în materia achizițiilor publice.
 • ATRIBUIRI DIRECTE
 • Modalitatea eficientă de identificare a produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic S.E.A.P.(S.I.C.A.P.)
 • PROCEDURI SIMPLIFICATE & LICITAȚII
 • Etapa I
 • Etapa intermediară
 • Etapa II
 • Transmiterea în S.E.A.P a răspunsurilor şi/sau solicitărilor de clarificări /a anunțurilor de atribuire.*
 • Transmiterea în S.E.A.P. a deciziilor.*
Abonament Express
 • PLANIFICARE
 • Informare și consiliere privind modificările legislative în materia achizițiilor publice.
 • Programul anual al achizițiilor publice.
 • ATRIBUIRI DIRECTE
 • Modalitatea eficientă de identificare a produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic S.E.A.P.(S.I.C.A.P.)
 • Consiliere privind utilizarea S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) pentru inițierea achizițiilor directe/atribuirea achizițiilor directe.*
 • Notificări trimestriale pentru achizițiile directe.*
 • Anunțuri de publicitate pentru achizițiile directe în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.)/site propriu al autorității.*
 • PROCEDURI SIMPLIFICATE & LICITAȚII
 • Etapa I
 • Documentația de atribuire*: - Instrucțiuni către ofertanți/candidați; - Formulare; - Model de contract; - Strategia de contractare; - DUAE.
 • Încărcarea în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) a documentaţiei de atribuire.*
 • Transmiterea prin S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) spre selecție de către A.N.A.P., a documentațiilor de atribuire.*
 • Transmiterea în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) spre selecție de către A.N.A.P.. a anunțurilor de participare/ procedură simplificată.*
 • Etapa intermediară
 • Răspunsuri la solicitările de clarificări (cu excepția celor referitoare la caietele de sarcini) și publicarea acestora în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.)*
 • Etapa II
 • Transmiterea în S.E.A.P/SICAP a declarației privind participanții la procedură.*
 • Proiect de proces verbal accesare/vizualizare oferte și evaluare garanții de participare.
 • Proiect de proces verbal pentru evaluare garanții de participare și evaluare D.U.A.E. pentru ofertanți/ subcontractanți/terți susținători.
 • Proiect de proces verbal de verificare a documentelor în susţinerea D.U.A.E.
 • Încadrarea ofertelor în categoria celor inacceptabile, neconforme sau neadecvate pe baza constatărilor comisiei de evaluare.
 • Proiect de raport al procedurii de atribuire.
 • Completarea formularului de integritate.*
 • Comunicări către ofertanţi a rezultatului procedurii de atribuire.
 • Puncte de vedere pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de ofertanţi.*
 • Transmiterea în S.E.A.P.(S.I.C.A.P.) a anunțurilor de atribuire, inclusiv cele referitoare la contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru.*
 • Transmiterea în S.E.A.P a răspunsurilor şi/sau solicitărilor de clarificări /a anunțurilor de atribuire.*
 • Transmiterea în S.E.A.P. a deciziilor.*
 • Aspecte legale privind modificarea contractelor de achiziție publică încheiate.*

* In vederea realizarii acestor activitati poate fi necesar ca autoritatea contractanta sa puna la dispozitia prestatorului certificatul digital cu elementele de autentificare corespunzătoare, respectiv datele de autentificare pentru accesul pe site-ul www.e-licitatie.ro

  -  Întocmire
  -  Puncte de vedere
  -  Verificare
  -  Serviciul nu este inclus

Solicită o ofertă personalizată

* Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatorii.

Ce spun clienţii noştri?

"Profesioniști în adevăratul sens al cuvântului, prompți și la obiect. Ne bazăm oricând pe ei, întotdeauna găsesc soluții."

Elena C., director școală, jud. Argeș

"Cunoștințele expuse sunt de un real folos în munca noastră. Recomand din toate punctele de vedere Harrison Consulting."

Georgeta C., consilier achiziții publice, Bihor

"Colaborarea cu firma Harrison ne ajută permanent în activitatea de achiziții cu soluții, sfaturi și activități care ne eficientizează această activitate."

reprezentant spital Sinaia