Cursuri și ateliere personalizate

Cursuri dedicate, webinare si ateliere personalizate, adaptate nevoilor specifice ale fiecărei instituții. Cu peste 4 000 de cursuri desfășurate și mai mult de 15 000 de cursanți, oferim soluții de instruire pentru o dezvoltare eficientă.

ATELIER PRACTIC SCIM: Elaborarea și managementul procedurilor

Acest curs se va concentra pe importanța procedurilor ca instrumente de control intern, esențiale pentru îmbunătățirea fluxului de activități prin clarificarea sarcinilor, funcțiilor, competențelor și responsabilităților personalului.

ATELIER PRACTIC SCIM: Implementarea Strategiei Naționale Anticoupție (SNA)

Strategia Națională Anticorupție (SNA) presupune asumarea unei Agende de integritate prin care să armonizeze evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție cu eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere a fenomenului și cu respectarea standardelor de integritate ce au stat la baza elaborării Planului de integritate.

ATELIER PRACTIC SCIM: Stabilirea obiectivelor în raport cu cerințele SMART

Acest curs practic oferă participanților instrumente necesare pentru definirea propriei strategii și alinierea obiectivelor la cerințele SMART, precum și metode de identificare a sistemelor de monitorizare si implementare a proceselor manageriale.

ATELIER PRACTIC SCIM: Comisia de Monitorizare

Acest curs are ca scop consolidarea și optimizarea sistemului de control intern managerial, prin intermediul Comisiei de Monitorizare.

ATELIER PRACTIC SCIM: Managementul Riscurilor

Controlul intern este strâns asociat cu managementul riscurilor, deoarece prin măsurile implementate se asigură un cadru funcțional optim, care permite entităților publice să își atingă obiectivele în mod eficient.

Formular solicitare curs