Contactează-ne
certificari

1. Introducere

Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane cu competențe relevante responsabile pentru evaluarea ofertelor și, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare.

Comisia de evaluare :

a) se nominalizează, membrii ...

» Citeşte mai mult