Expertiza în Achiziții
Publice cu Harrison

Navigați cu încredere în lumea achizițiilor publice alături de consultanța specializată a experților Harrison. Asigurați-vă că procedurile dumneavoastră sunt realizate impecabil, de la planificare la evaluarea ofertelor.

consultanta-achizitii-publice-harrison-header

Despre Serviciile de Achiziții Publice Harrison

La Harrison, abordăm achizițiile publice cu un mix echilibrat de expertiză profesională și cunoaștere profundă a cadrului legal. Conform Legii 98/2016 și H.G. nr. 395/2016, autoritățile contractante pot colabora cu experți și consultanți în domeniul achizițiilor publice, ceea ce ne permite să oferim servicii auxiliare de achiziție: de la asistență și consiliere în structurarea procedurilor de achiziție publică până la pregătirea și administrarea proceselor de atribuire.

consultanta-achizitii-publice-harrison

Serviciile Noastre de Consultanță în Achiziții Publice

 • Analiza Preliminară și Consultanță Normativă: Evaluăm necesitățile și oferim ghidare pe legislația aplicabilă în vigoare.
 • Elaborarea Documentației de Atribuire Completă: Întocmim caiete de sarcini cu ajutorul experților tehnici cooptați, fișe de date, modele de formulare și proiect de contract și materiale esențiale pentru o licitație.
 • Gestionarea Procesului de Evaluare a Ofertelor pentru toate Procedurile: Evaluăm ofertele depuse la procedurile de licitații publice entru eficientizare maximă și minimizarea timpului de atribuire.
 • Asistență în Formarea și Coordonarea Comisiei de Evaluare a Ofertelor: Instruim și sprijinim comisiile de evaluare pentru a asigura succesul unui proiect și pentru a evita situațiile care să conducă la refuzarea efectuării plăților de către autoritatea finanțatoare sau la rambursarea parțială a sumelor plătite.
 • Monitorizarea Licitațiilor și a Achizițiilor Publice: Supraveghem licitațiile și achizițiile directe pentru a ne asigura că sunt efectuate în conformitate cu reglementările legislative aplicabile.
 • Consultanță pentru Soluționarea Contestațiilor: Oferim asistență în rezolvarea oricăror dispute sau nelămuriri ce pot apărea în timpul licitațiilor.

Etapele Serviciilor Noastre în Achiziții Publice

Oferim consultanță bazată pe un cadru legislativ solid, inclusiv:

 • Interpretarea și Aplicarea Legii 98/2016 si Legii 99/2016: Orientăm autoritățile privind modalitățile optime de efectuare a achizițiilor în conformitate cu legislația națională.
 • Conformitate cu Normele Metodologice H.G. nr. 395/2016 si H.G. 394/2016: Asigurăm că toate procesele de achiziție respectă cele mai noi regulamente și norme metodologice.
 • Alinierea la Reglementările ANAP: Vă ajutăm să urmați liniile directoare stabilite de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Beneficiile Colaborării cu Harrison

Harrison acompaniază instituțiile publice prin toate etapele procesului de achiziție:

Pregătirea

Identificarea nevoilor și stabilirea obiectivelor achiziției.

Planificarea

Elaborarea strategiei de achiziție și alocarea resurselor necesare.

Documentația de Atribuire

Întocmirea documentației conformă pentru procedurile de licitație publică.

Procesul de Licitație

Administrarea procesului de organizare și desfășurare a licitației, inclusiv lansarea, primirea și evaluarea ofertelor.

Evaluarea și Atribuirea

Coordonarea procesului de evaluare a ofertelor și atribuirea contractului.

Expertiza Noastră în Achiziții Publice

consultanta-achiztii-publice-harrison

Colaborând cu Harrison pentru achizițiile publice, instituția dumneavoastră va beneficia de:

 • Expertiză Legislativă și Tehnică: O echipă cu cunoștințe actualizate despre legile și reglementările în domeniul achizițiilor publice.
 • Abordare Personalizată: Servicii de consultanță adaptate nevoilor și cerințelor specifice ale fiecărei instituții.
 • Eficiență Îmbunătățită: Proceduri de achiziție optimizate care economisesc timp și resurse.
 • Transparență și Conformitate: Un proces deschis și transparent ce întărește încrederea în procedurile publice.
 • Reducerea Riscurilor: Minimizarea riscurilor de non-conformitate și a disputelor prin practici de licitație robuste.

Expertiza Noastră în Achiziții Publice

Expertiza noastră în consultanța pentru achiziții publice este recunoscută la nivel național. Cu peste 100 de proceduri de achiziții încheiate cu succes, oferim suport instituțiilor publice pentru a naviga complexitatea achizițiilor eficient și transparent. Aceasta include întocmirea de documentație, gestionarea licitațiilor și asigurarea conformității cu reglementările în vigoare.

consultanta-achiztii-publice-harrison

Solicită ofertă personalizată