Clienți

        În urma celor peste 700 de cursuri livrate pană în prezent, am crescut și noi împreună cu clienții noștri. Anual, diversificăm grila de formare profesională în funcție de provocările realeale angajaților din administrația publică.

        Lectorii Harrison Consulting & Management își perfecționează și își actualizează continuu domeniile de expertiză pentru a acoperi nevoile de formare ale clienților.

        Calitatea serviciilor și satisfacția clienților constituie ținta noastră. De aceea, rolul formatorilor noștri continuă și după finalizarea programelor de perfecționare prin consilierea cursanților de câte ori este necesar, prin e-mail sau telefonic.

        Pentru proiectele și instituțiile care au nevoie, experții Harrison oferă și servicii de consultantă pe termen scurt, mediu și lung. Aceste servicii s-au dezvoltat ca răspuns la numeroasele solicitări care au la bază dificultățile în întocmirea documentațiilor derularea procedurilor de atribuire conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, elaborarea procedurilor specifice Sistemului de Control Intern Managerial (O.S.G.G. 600/2018) și C.E.A.C. și aplicarea normelor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

        Anual, Harrison Consulting and Management oferă cursuri de formare profesională si servicii de consultanță pentru mii de angajați provenind din:

 • Instituții subordonate Ministerului Justiției
 • Grădinițe, scoli, colegii și licee
 • Instituții de învățământ superior
 • Spitale și instituții medicale
 • Direcții de sănătate publică
 • Direcții sanitar-veterinare
 • Instituții de transport terestru, feroviar și aerian
 • Instituții de cercetare și dezvoltare
 • Muzee și alte instituții culturale
 • Instituții de cercetare și dezvoltare
 • Societăți de stat
 • Agenții naționale și sectoriale

Colaboratorii noștri

Anual, societatea Harrison oferă cursuri de formare profesională și consultanță pentru mii de angajați provenind din:

Domeniul public
Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare", Carlibaba, jud Suceava
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Jud. Maramureș
Comuna Poienile de sub Munte, Jud. Maramureș
Școala Gimnazială Popricani, Jud. Iași
Comuna Repedea, Jud. Maramureș
Școala Gimnaziala "George Calinescu", Jud. Iași
Comuna Lăpuș, Jud. Maramureș
Orasul Amara, Jud. Ialomita
Orasul Corabia, Jud. Olt
Orasul Otopeni, Jud. Ilfov
Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Agricola Teleorman
Comuna Bujoreni, Jud. Valcea
Domeniul privat