Consultanţă privind implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

        Sistemului de Control Intern Managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile.

        În 2012 am încheiat primul contract de consultantă în vederea elaborării și dezvoltării procedurilor specifice Sistemului de Control Intern Managerial. Pe parcursul celor 6 ani de activitate în acest domeniu, am ajuns la un număr de peste 1000 de clienți (autorităti contractante, dar și operatori economici). Aceștia beneficiază lunar de suportul nostru pentru a-și diagnostica problemele ca apoi să poată remedia, structura și optimiza activitătile interne.

0
instituții sanitare
0
unități de învățământ
0
dintre clienți au optat pentru consultanță online
0
unități administrativ teritoriale
0
entități contractante

        Obiectivul nostru este să contribuim la fluidizarea activitătilor din administrația publică. Facem acest lucru oferind informații și suport pentru implementarea Sistemul de Control Intern Managerial. De asemenea, pentru a eficientiza procesul, orice colaborare este structurată în 3 etape. Astfel, ne asigurăm că procesele rezultate sunt adaptate specificului, dimensiunii, complexitătii și misiunii partenerilor noștri.

Etapa I - Analiza, Diagnoza, Evaluare
 • Identificarea sistemului de management existent
 • Diagnoza sistemului de management actual
 • Identificarea proceselor din cadrul activitătilor
 • Identificarea procedurilor deja intocmite
 • Instruirea responsabililor de procese
Etapa II - Elaborare, Implementare, Derulare
 • Numirea Comisiei pentru monitorizarea dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial
 • Identificărea activităților procedurabile
 • Întocmirea procedurilor de sistem
 • Întocmirea procedurilor operationale
 • Identificarea principalelor riscuri
 • Identificarea măsurilor necesare pentru ca impactul acestora să fie minimizat
 • Identificarea situațiilor generatoare și potențial generatoare de întreruperi ale activitătii
 • Stabilirea circuitului documentelor și al informațiilor din instituție
Etapa III - Dezvoltare,
Actualizare
 • Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative
 • Instruirea responsabililor de procese si proceduri
 • Actualizarea documentelor conform schimbărilor organizatorice interne
 • Consiliere in vederea intocmirii procedurilor nou-solicitate de catre institutiile ierarhic superioare
 • Raportare anuală