CEAC

        Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii reprezintă totalitatea structurilor instituționale, normelor, procedurilor și activitătilor concrete de proiectare, implementare, evaluare și revizuire/imbunătătire a calitătii la nivelul sistemului de invătămant, al subsistemelor și al unitătilor școlare.

        În anul 2015 am încheiat primul contract de consultantă în vederea elaborării și dezvoltării procedurilor specifice CEAC. Până în prezent am oferit suport în procesul de evaluare externă și autoevaluare a calitătii educației, precum și pentru autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unitătilor de invătămant preuniversitar (ARACIP) pentru mai bine de 600 de colaboratori.

0
licee
0
colegii
0
dintre clienți au optat pentru consultanță online
0
școli gimnaziale
0
grădinițe

        Principalul scop al sistemului de asigurare a calitătii educației în invătămantul preuniversitar constă în imbunătătirea calitătii educației, definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite asteptările beneficiarilor și standardele de calitate.

        Orice unitate şcolară funcţionează pe baza unor acte normative şi trebuie să deţină documente care să ateste, în primul rând, legalitatea înfiinţării şi a funcţionării pentru fiecare nivel de învăţământ şi, după caz, pentru fiecare filieră, profil şi specializare oferită.

        Elaborarea și dezvoltarea procedurilor CEAC reprezintă o continuare firească si complementară a serviciilor privind Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial pornind de la nevoile indentificate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar si avand urmatoarea structura:

Etapa I - Analiza, Diagnoza, Evaluare
 • Identificarea sistemului de management existent
 • Identificarea proceselor din cadrul activitătilor
 • Identificarea activităților procedurabile
 • Identificarea comisiei CEAC
 • Instruirea responsabililor de procese
Etapa II - Elaborare, Implementare, Derulare
 • Elaborarea procedurilor obligatorii, strategiei și instrumentelor de monitorizare
 • Elaborarea procedurilor operaționale care să sutină Sistemul de Control Intern Managerial
 • Elaborarea procedurilor de autoevaluare institutională
 • Elaborarea procedurilor de evaluare sistematică a asteptărilor educabililor, părintilor și altor beneficiari relevanți
 • Elaborării procedurilor de evaluare sistematică a satisfacției personalului
 • Elaborarea procedurilor de comunicare internă, decizie și raportare
 • Elaborea procedurilor de comunicare externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori
 • Elaborarea procedurilor de identificare și de prevenire a perturbărilor majore
 • Elaborarea procedurilor de control al documentelor și inregistrărilor
 • Elaborarea procedurilor de monitorizare, evaluare, revizuire și imbunătătire a calitătii educației
 • Elaborea procedurilor de colectare regulată a feedback-ului din partea elevilor și a altor factori interni și externi interesați
Etapa III - Dezvoltare,
Actualizare
 • Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative
 • Instruirea responsabililor de procese si proceduri
 • Actualizarea documentelor conform schimbărilor organizatorice interne
 • Consiliere in vederea intocmirii procedurilor nou-solicitate de catre institutiile ierarhic superioare

Solicită o ofertă personalizată

* Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatorii.