Sistemul național de management și asigurare a calității reprezintă totalitatea structurilor instituționale, normelor, procedurilor și activităților concrete de proiectare, implementare, evaluare si revizuire/îmbunătățire a calității la nivelul sistemului de învățământ, al subsistemelor si al unităților școlare.

Acesta are ca scop esențial îmbunătățirea calității educației, definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite asteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.

 

Etapele de colaborare:

1.Vă oferim consultanță în elaborarea unui set de proceduri adaptate pe specificul instituției dumneavoastră și realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Vom ține cont de  analiza documentelor esenţiale privind funcţionarea unităţii şcolare: documente proiective (PDI, Plan operaţional), portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor, documentele comisiilor metodice, etc.

2. Vă oferim servicii de consiliere POSTIMPLEMENTARE, care includ:

  • Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative ;
  • Instruirea comisiei CEAC;
  • Realizarea activitățilorde evaluare internă a calității.