Ateliere practice SCIM

Am creat patru ateliere de lucru practice, cu o structură simplă și coerentă, ușor de înțeles și de parcurs. Cursurile sunt completate de exerciții practice menite să vă ajute în organizarea instituției din care faceți parte.

Prin participarea la aceste patru cursuri, beneficiați de o abordare integrată și comprehensivă în gestionarea riscurilor, stabilirea obiectivelor, consolidarea sistemului de control intern managerial și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, contribuind astfel la îmbunătățirea performanței, eficienței și transparenței în cadrul instituției din care faceți parte.

Alege atelierele de lucru SCIM ideale pentru instituția ta

Stabilirea obiectivelor în raport cu cerințele SMART

Stabilirea obiectivelor este o componentă crucială a succesului în orice entitate publică, fiind necesar ca acestea să fie strâns legate de misiunea entității și conforme legislației, regulamentelor și politicilor interne.
Acest curs practic oferă participanților instrumente necesare pentru definirea propriei strategii și alinierea obiectivelor la cerințele SMART, precum și metode de identificare a sistemelor de monitorizare si implementare a proceselor manageriale.

Agenda atelierului
 1. Introducere în principiile stabilirii obiectivelor
 2. Definirea obiectivelor SMART: Specifice, Măsurabile, Adecvate, Realiste și limitate de Timp
 3. Instrumente și tehnici de management
 4. Comunicare eficientă pentru echipe orientate spre obiective
 5. Monitorizarea progresului și efectuarea ajustărilor

Solicită ofertă

Managementul riscurilor

Controlul intern este strâns asociat cu managementul riscurilor, deoarece prin măsurile implementate se asigură un cadru funcțional optim, care permite entităților publice să își atingă obiectivele în mod eficient.
În timpul cursului, veți învăța cum să implementați managementul riscurilor în cadrul entității publice printr-un flux continuu, prin parcurgerea practică a etapelor de identificare, evaluare, gestionare și monitorizare a riscurilor.

Agenda atelierului
 1. Prezentarea documentelor necesare în procesul de management al riscurilor;
 2. Modalități de identificare a riscurilor în baza obiectivelor entității;
 3. Evaluarea riscurilor în funcție de probabilitate și impact;
 4. Soluții și responsabilități;
 5. Completarea registrelor de riscuri;

Solicită ofertă

Comisia de monitorizare SCIM

Acest curs are ca scop consolidarea și optimizarea sistemului de control intern managerial, prin intermediul Comisiei de Monitorizare.
În cadrul acestui curs, veți învăța despre rolul și responsabilitățile Comisiei de Monitorizare în cadrul procesului de implementare a sistemului de control intern managerial, luând în considerare particularitățile specifice ale entității publice, precum și reglementările legale și standardele în vigoare, și modul în care influențează acestea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial.

Agenda atelierului
 1. Modul de organizare și de lucru;
 2. Atribuții și responsabilități;
 3. Documentele de organizare ale Comisiei de Monitorizare;
 4. Stabilirea obiectivelor Comisiei de Monitorizare în Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial;

Solicită ofertă

Elaborarea și managementul procedurilor

Acest curs se va concentra pe importanța procedurilor ca instrumente de control intern, esențiale pentru îmbunătățirea fluxului de activități prin clarificarea sarcinilor, funcțiilor, competențelor și responsabilităților personalului.
Vom discuta despre cum Ordinul 600/2018 definește cadrul legal pentru procedurile documentate și cum acestea pot fi proiectate și implementate pentru a îndeplini obiectivele organizaționale.

Participanții vor învăța cum să creeze și să revizuiască procedurile operaționale, asigurând astfel eficiența și eficacitatea procesului de implementare SCIM în cadrul instituției publice.

Agenda atelierului
 1. Definirea conceptelor cheie
 2. Separarea sarcinilor și clarificarea responsabilităților
 3. Elemente de bază în proiectarea procedurilor
 4. Dezvoltarea procedurilor operaționale personalizate

Solicită ofertă

Lector Ateliere SCIM - Ștefania Popa

În calitate de Specialist în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în instituțiile publice din România, Ștefania consiliază în prezent peste 900 de entități publice în vederea optimizării sistemelor de management și a format peste 6000 de cursanți din instituții publice și mediul privat.

Experiența dobândită în elaborarea și actualizarea procedurilor de sistem și operaționale, precum și adaptarea acestora la noile reguli privind protecția datelor, stă la baza răspunsurilor prompte și adaptate specificului fiecărei instituții participante la cursurile sale.

Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)

Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) este un proces care are scopul de a forma o cultură a integrității și presupune orientarea spre obţinerea unor rezultate cât mai eficiente în promovarea integrităţii şi lupta împotriva corupţiei. SNA presupune asumarea unei Agende de integritate prin care să armonizeze evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție cu eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere a fenomenului și cu respectarea standardelor de integritate ce au stat la baza elaborării Planului de integritate. Etapele de implementare a SNA reunesc măsurile de transparență instituțională şi de prevenire a corupţiei, consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților, precum și promovarea integrității organizaționale.

Agenda atelierului
 1. Etapele implementării Strategiei Naționale Anticorupție;
 2. Elaborarea Agendei de integritate și diseminarea Planului de integritate;
 3. Bune practici în coordonarea Grupului de Lucru;
 4. Instrumente și tehnici de punere în aplicare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției;
 5. Managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție

Solicită ofertă

Lector Atelier SNA - Marilena Manta

Marilena a lucrat cu precădere în mediul public, unde s-a ocupat de documentarea și implementarea sistemelor de management al calității, precum și de auditarea internă.

Marilena este lector certificat de Institutul Național de Control Intern și de Autoritatea Națională Calificări și livrează in mod curent cursuri de: audit intern, etică și integritate, control financiar preventiv, regimul incompatibilităților și conflictului de interese.

Informații despre ateliere:

COST: se va calcula valoarea pentru numărul de participanți + TVA*

 • 6-9 participanți - 850 lei/participant/atelier;
 • 10-14 participanți - 750 lei/participant/atelier;
 • 15+ participanți - 700 lei/participant/atelier.

* Participanții au inclus în prețul atelierului: suportul de curs, materiale și instrumente de lucru și diploma de participare.

** Costul necesar deplasării și cazării lectorului va fi adăugat la costul total, dacă este cazul.

DURATA: 8h/atelier

Vă rugăm să completați formularul de ofertare de mai jos, iar un consultant vă va contacta în cel mai scurt timp.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii