Ateliere practice SCIM

Am creat trei ateliere de lucru practice, cu o structură simplă și coerentă, ușor de înțeles și de parcurs. Cursurile sunt completate de exerciții practice menite să vă ajute în organizarea instituției din care faceți parte.

Prin participarea la aceste trei cursuri, beneficiați de o abordare integrată și comprehensivă în gestionarea riscurilor, stabilirea obiectivelor și consolidarea sistemului de control intern managerial, contribuind astfel la îmbunătățirea performanței și eficienței acestora.

Alege atelierele de lucru SCIM ideale pentru instituția ta

Stabilirea obiectivelor în raport cu cerințele SMART

Stabilirea obiectivelor este o componentă crucială a succesului în orice entitate publică, fiind necesar ca acestea să fie strâns legate de misiunea entității și conforme legislației, regulamentelor și politicilor interne.
Acest curs practic oferă participanților instrumente necesare pentru definirea propriei strategii și alinierea obiectivelor la cerințele SMART, precum și metode de identificare a sistemelor de monitorizare si implementare a proceselor manageriale.

Agenda atelierului
 1. Introducere în principiile stabilirii obiectivelor
 2. Definirea obiectivelor SMART: Specifice, Măsurabile, Adecvate, Realiste și limitate de Timp
 3. Instrumente și tehnici de management
 4. Comunicare eficientă pentru echipe orientate spre obiective
 5. Monitorizarea progresului și efectuarea ajustărilor

Solicită ofertă

Managementul riscurilor

Controlul intern este strâns asociat cu managementul riscurilor, deoarece prin măsurile implementate se asigură un cadru funcțional optim, care permite entităților publice să își atingă obiectivele în mod eficient.
În timpul cursului, veți învăța cum să implementați managementul riscurilor în cadrul entității publice printr-un flux continuu, prin parcurgerea practică a etapelor de identificare, evaluare, gestionare și monitorizare a riscurilor.

Agenda atelierului
 1. Prezentarea documentelor necesare în procesul de management al riscurilor;
 2. Modalități de identificare a riscurilor în baza obiectivelor entității;
 3. Evaluarea riscurilor în funcție de probabilitate și impact;
 4. Soluții și responsabilități;
 5. Completarea registrelor de riscuri;

Solicită ofertă

Comisia de monitorizare SCIM

Acest curs are ca scop consolidarea și optimizarea sistemului de control intern managerial, prin intermediul Comisiei de Monitorizare.
În cadrul acestui curs, veți învăța despre rolul și responsabilitățile Comisiei de Monitorizare în cadrul procesului de implementare a sistemului de control intern managerial, luând în considerare particularitățile specifice ale entității publice, precum și reglementările legale și standardele în vigoare, și modul în care influențează acestea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial.

Agenda atelierului
 1. Modul de organizare și de lucru;
 2. Atribuții și responsabilități;
 3. Documentele de organizare ale Comisiei de Monitorizare;
 4. Stabilirea obiectivelor Comisiei de Monitorizare în Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial;

Solicită ofertă

Informații despre ateliere:

COST: se va calcula valoarea pentru numărul de participanți + TVA*

 • 6-9 participanți - 820 lei/participant/atelier;
 • 10-14 participanți - 740 lei/participant/atelier;
 • 15+ participanți - 690 lei/participant/atelier.

* Participanții au inclus în prețul atelierului: suportul de curs, materiale și instrumente de lucru și diploma de participare.

** Costul necesar deplasării și cazării lectorului va fi adăugat la costul total, dacă este cazul.

DURATA: 8h/atelier

Lector - Ștefania Popa

În calitate de Specialist în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în instituțiile publice din România, Ștefania consiliază în prezent peste 900 de entități publice în vederea optimizării sistemelor de management și a format peste 6000 de cursanți din instituții publice și mediul privat.

Experiența dobândită în elaborarea și actualizarea procedurilor de sistem și operaționale, precum și adaptarea acestora la noile reguli privind protecția datelor, stă la baza răspunsurilor prompte și adaptate specificului fiecărei instituții participante la cursurile sale.

Vă rugăm să completați formularul de ofertare de mai jos, iar un consultant vă va contacta în cel mai scurt timp.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii