DUAE (Documentul Unic de Achiziție European)

Filtrează
21.06.2019
Achiziții Publice

DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația națională și îndeplinește criteriile de calificare și selecție precizate de autoritatea/entitatea contractantă la nivelul fișei de date a achiziției, precum și, după caz, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe în cadrul procedurilor de atribuire care se derulează în mai multe etape.

Aplicația Comisiei Europene a fost disponibilă până la data de 18.04.2019 la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro , iar începând cu data de 08.04.2019, DUAE a fost integrat în SEAP.

Completarea răspunsului DUAE

După alegerea procedurii la care dorește să depună oferta, operatorul economic se înscrie la procedura de atribuire prin apăsarea butonului ”Înscriere în procedură” . După finalizarea acestei etape, operatorul economic va trebui să își definească modalitatea de participare, în calitate de ofertant unic sau asociere.

Operatorul economic, în calitate de ofertant unic poate adăuga și alți participanți precum terți susținători și/sau subcontractanți.

În cazul în care optează pentru Asociere acesta poate selecta liderul. De asemenea poate adăuga ofertanţi asociaţi, terţi susţinători şi/sau subcontractanţi. Pentru completarea răspunsului DUAE, operatorii economici care au calitatea de asociat, terț susținător, subcontractant trebuie să acceseze butoanele ”Vezi participare alături de ofertant” și ”Acceptă grup”.

După acceptarea grupului, ofertanții participanți vor putea completa răspunsul DUAE.

Atenție! Pentru a accepta participarea într-un grup alături de alt/alți ofertanți și pentru completarea DUAE , fiecare operator economic trebuie să fie logat în  propriul cont de SEAP, însă NU trebuie să se înscrie la respectiva procedură.

DUAE-ul conține:

Motive de excludere:

  • Motive referitoare la condamnări penale;
  • Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale;
  • Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale;

Criterii de selecție:

  • Capacitatea de a corespunde cerințelor;
  • Capacitatea economică și financiară;
  • Capacitatea tehnică și profesională;
  • Sisteme de asigurare a calității și standard de management de mediu;

În funcție de procedura la care participă și de cerințele formulate de autoritatea contractantă, operatorul economic, trebuie sa completeze răspunsul la fiecare cerință, accesând butonul ”Editează” disponibil fiecărei secțiuni.

Atenție! Operatorii economici (împreună cu grupul de operatori economici cu care participă la procedură - dacă este cazul) se vor asigura că au completat corespunzător DUAE , înainte de a da click pe ”Export DUAE ” sau ” Opțiuni Imprimare”! În caz contrar, operatorii economici nu vor putea  reveni asupra documentului pentru a adăuga/elimina elemente.

 

Pe 5 Iulie continuăm seria dedicată operatorilor economici cu un articol despre documentele necesare pentru validarea DUAE.