Noutăți

Filtrează
Oferte inacceptabile - neconforme - neadecvate 24.05.2019

În cadrul unei proceduri de atribuire, reprezentatul legal al autorităţii contractante numește o comisie pentru evaluarea ofertelor depuse. Una dintre obligaţiile comisiei de evaluare este de a respinge ofertele inacceptabile ... Citește mai mult

VIDEO - Garanția de participare - buna execuție - mărfurilor, lucrărilor 14.05.2019

Inca un video care ne ajuta sa intelegem mai bine modul de aplicare si implicatiile garantiei de participare si buna executie. În cadrul documentațiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziție ... Vizualizează

Garanția de participare - bună execuție - mărfurilor, lucrărilor 10.05.2019

În cadrul documentațiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziție publică organizate în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, putem regăsi 3 (trei) tipuri diferite de ... Citește mai mult

VIDEO - Instrumentarul specific SCIM 07.05.2019

În urma unei analize a procesului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial, managementul va putea avea la dispoziție o imagine reală a posibilităților de dezvoltare a acestuia în ... Vizualizează

Analiza situației actuale 03.05.2019

Luând în considerare caracterul obligatoriu al implementării sistemului de control intern managerial în entitățile publice, vom presupune că acest proces este deja demarat în majoritatea acestora și vorbim astăzi despre ... Citește mai mult

VIDEO - Comisia de evaluare 23.04.2019

1. Introducere Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane cu competențe relevante responsabile pentru evaluarea ofertelor și, după caz, a solicitărilor de ... Vizualizează