Noutăți

Filtrează
VIDEO - Pragmatism în modul de prezentare a propunerii tehnice 12.06.2019

La nivelul Secțiunii IV a fiecărui anunț de participare/de participare simplificat din cadrul SEAP se regăsesc, în mod obligatoriu, documentele care fac parte din documentația de atribuire. Unul din ... Vizualizează

Pragmatism în modul de prezentare a propunerii tehnice 07.06.2019

La nivelul Secțiunii IV a fiecărui anunț de participare/de participare simplificat din cadrul SEAP se regăsesc, în mod obligatoriu, documentele care fac parte din documentația de atribuire. Unul din ... Citește mai mult

VIDEO - Atribuții și responsabilități în domeniul SCIM 05.06.2019

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în orice entitate publică implică o serie de procese, activități și acțiuni care necesită asumarea de responsabilități, nominalizarea personalului responsabil și nu ... Vizualizează

Instrumentarul specific SCIM 31.05.2019

                                          În urma unei analize a procesului de implementare a ... Citește mai mult

VIDEO - Oferte inacceptabile - neconforme - neadecvate 29.05.2019

Doru Șelaru explică în videoul de azi caracteristicile ofertelor inacceptabile, neconforme şi neadecvate. În cadrul unei proceduri de atribuire, reprezentatul legal al autorităţii contractante numește o comisie pentru evaluarea ofertelor depuse ... Vizualizează

Oferte inacceptabile - neconforme - neadecvate 24.05.2019

În cadrul unei proceduri de atribuire, reprezentatul legal al autorităţii contractante numește o comisie pentru evaluarea ofertelor depuse. Una dintre obligaţiile comisiei de evaluare este de a respinge ofertele inacceptabile ... Citește mai mult