Noutăți

Filtrează
Strategia de contractare – ca modalitate de autocontrol 05.04.2019

Strategia de contractare este un document suport care face parte din etapa de planificare/ pregătire a fiecărui proces de achiziție publică, prin intermediul căreia autoritatea/entitatea contractantă își documentează deciziile ... Citește mai mult

Cerințele sistemului de control intern managerial 29.03.2019

În conformitate cu Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai dacă sistemul respectă următoarele ... Citește mai mult

VIDEO - Estimarea achiziției publice 26.03.2019

Se realizează de viitorul beneficiar al achiziției publice. În acest sens se recomandă stabilirea de instrumente de lucru la nivel de SCIM privind regulile de estimare pentru a fi transmise ... Vizualizează

Estimarea achiziției publice 22.03.2019

Se realizează de viitorul beneficiar al achiziției publice. În acest sens se recomandă stabilirea de instrumente de lucru la nivel de SCIM privind regulile de estimare pentru a fi transmise ... Citește mai mult

VIDEO - Impactul HG 907/2016 în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică de lucrări 13.03.2019

Această hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și ... Vizualizează

VIDEO - Comisia SCIM - strucură și responsabilități 08.03.2019

La nivelul fiecărei entități publice, în vederea implementării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de ... Vizualizează