Noutăți

Filtrează
Digitalizarea procesului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial prin portalul Harrison App 01.03.2024

Pe parcursul anului 2023, angajamentul nostru față de implementarea cu succes a sistemului de control intern managerial în instituțiile publice din România a luat forma unui efort semnificativ susținut în ... Citește mai mult

Ce aduce nou legea învățământului preuniversitar în ceea ce privește managementul calității? 14.07.2023

În contextul dezvoltării societății contemporane, calitatea în educație este o preocupare majoră. Managementul calității în învățământul preuniversitar reprezintă un ansamblu de strategii și acțiuni care vizează asigurarea unei educații de ... Citește mai mult

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare evaluate periodic de ARACIP 21.07.2022

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare care nu au fost supuse evaluării externe periodice/evaluării externe pentru acreditare în ultimii 5 ani au obligația conform legislației să solicite ... Citește mai mult

Schimbări în școlile și grădinițele din România produse de noul ROFUIP 12.07.2022

Începând cu data de 1 septembrie 2022 intră în vigoare noul ROFUIP, care prevede câteva schimbări importante privind organizarea  și funcționarea unităților de învățământ. Un prim aspect important este cel ... Citește mai mult

Circuitul informațiilor si al documentelor SCIM 10.05.2022

Fiecare entitate publică, indiferent de domeniul de activitate, își desfășoară activitatea prin intermediul unor procese de lucru. De cele mai multe ori, aceste procese sunt complexe, și astfel, este necesară ... Citește mai mult

Similarități între serviciile de consultanta în management de proiect și serviciile de consultanță în achiziții 22.11.2019

Serviciile de consultanță în domeniul achizițiilor publice constau în realizarea activităților descrise la art. 2 alin. 6 din HG nr. 395/2016 se referă la servicii de consultanţă, denumite și ... Citește mai mult