Noutăți

Filtrează
Garanția de participare - bună execuție - mărfurilor, lucrărilor 10.05.2019

În cadrul documentațiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziție publică organizate în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, putem regăsi 3 (trei) tipuri diferite de ... Citește mai mult

VIDEO - Instrumentarul specific SCIM 07.05.2019

În urma unei analize a procesului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial, managementul va putea avea la dispoziție o imagine reală a posibilităților de dezvoltare a acestuia în ... Vizualizează

Analiza situației actuale 03.05.2019

Luând în considerare caracterul obligatoriu al implementării sistemului de control intern managerial în entitățile publice, vom presupune că acest proces este deja demarat în majoritatea acestora și vorbim astăzi despre ... Citește mai mult

VIDEO - Comisia de evaluare 23.04.2019

1. Introducere Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane cu competențe relevante responsabile pentru evaluarea ofertelor și, după caz, a solicitărilor de ... Vizualizează

Comisia de evaluare 19.04.2019

1. Introducere Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane cu competențe relevante responsabile pentru evaluarea ofertelor și, după caz, a solicitărilor de ... Citește mai mult

VIDEO - Strategia de contractare – ca modalitate de autocontrol 09.04.2019

Strategia de contractare este un document suport care face parte din etapa de planificare/ pregătire a fiecărui proces de achiziție publică, prin intermediul căreia autoritatea/entitatea contractantă își documentează deciziile ... Vizualizează