VIDEO - Comisia SCIM - strucură și responsabilități

Filtrează

La nivelul fiecărei entități publice, în vederea implementării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de standardele de control intern managerial, măsurile necesare pentru constituirea unei structuri denumită Comisia de monitorizare. Aceasta își concentrează activitatea urmărind monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Monitorizare, care se actualizează ori de câte ori este cazul.

În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entităţi publice.

      În procesul de elaborare a programului de dezvoltare se ţine cont de:

  • regulile minimale de management conţinute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

  • particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale entității;

  • personalul şi structura acestuia;

  • alte reglementări şi condiţii specifice.

Baza normativă și atribuțiile structurii sunt precizate în Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.