Noua reglementare a Controlului intern managerial al entităților publice

Filtrează
10.05.2018
SCIM

Modificări legislative în ceea ce priveste SCIM

La începutul anului Secretariatul General al Guvernului (SGG) a lansat spre consultare publică proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Consultarea publică a proiectului a fost inițiată prin Departamentul pentru Strategii Guvernamentale și Direcţia control intern managerial și relaţii interinstituţionale in data de 13 februarie 2018.

În urma acestor demersuri, în data de 7 mai 2018, a intrat în vigoare Ordinul SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 387 din 7 mai 2018).

 

Ce aduce aduce nou OSGG 600/2018?

O etapă foarte importantă în aplicarea prevederilor OSGG 600/2018 va fi stabilirea stadiului actual de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial, prin derularea unui proces de analiză ce poate cuprinde:

  • Analiza modului de organizare și funcționare a Comisiei SCIM;
  • Analiza procedurilor existente ;
  • Analiza raportărilor;
  • Analiza activităților/ departamentelor cheie în cadrul procesului de implementare SCIM.

În baza rezultatelor obținute în urma procesului de analiză, entitățile publice au astfel oportunitatea de a-și alinia obiectivele specifice procesului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial la noile prevederi legale, proiectând astfel un plan de lucru bine structurat și adaptat nevoilor proprii, care va influența pozitiv stilul de management general al entității, trecând de la corecție la prevenție.

Noutăţile şi completările aduse de OSGG nr. 600/2018 pot fi analizate consultând actul normativ aici.

La data intrării în vigoare a noului Ordin, OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Sursa: http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial/