Cerințele sistemului de control intern managerial

Filtrează
29.03.2019
SCIM

În conformitate cu Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai dacă sistemul respectă următoarele cerințe generale:

 • să fie adaptat dimensiunii entității, complexităţii obiectului de activitate şi mediului specific al acesteia;

 • să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile (procesele, operaţiunile): modul de organizare, regulamentele interne aplicate, sistemul de management, structura personalului, relaţiile stabilite şi recunoscute pe diferite trepte organizaţionale;

 • să fie construit cu acelaşi "instrumentar" în toate entităţile publice constituit din: obiective, mijloace, sistem informaţional, organizare, proceduri, control;

 • să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entităţii vor fi atinse, sau cu alte cuvinte că activitățile se realizează prin prisma obiectivelor, stabilirea resurselor, pe baza responsabilităţilor asumate şi a mijloacelor specifice puse la dispoziție;

 • costurile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta;

 • să fie guvernat de cerințele generale minimale de management, cuprinse în standardele de control intern managerial.

Pe lângă aceste cerințe generale, implementarea sistemului de control intern managerial solicită și cerințe specifice precum:

 • Personalul de conducere și execuție are obligația să răspundă solicitărilor conducătorului entității publice și să sprijine la implementarea controlului intern, prin asigurarea unui comportament cooperant.

 • Susținerea în totalitate a personalului de conducere și execuție de a înțelege însemnătatea și scopul controlului intern managerial, din partea conducătorului entității, prin programe de pregătire profesională în domeniul controlului intern managerial.

 • Obiectivele specifice definite în entitatea publică să răspundă misiunii acesteia și să fie corelate cu obiectivele generale.

 • Dezvoltarea cadrului procedural pentru activitățile importante desfășurate.

 • Reflectarea în documente scrise a organizării și funcționării sistemului de control intern managerial, precum Regulamentul de Organizare și Funcționare, Programul de dezvoltare în domeniul sistemului de control intern managerial, Proceduri, Rapoarte etc).

 • Implementarea standardelor de control intern managerial.

 • Raportarea periodică a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial