Soluții eficiente în achizițiile publice

Te invităm la un curs la care tu vei fi actorul principal. Știm că legislația în continuă schimbare și varietatea de spețe pot aduce multe semne de întrebare în activitatea oricărui profesionist. 

De aceea, am conceput un program special pentru astfel de situații in care ne-am propus să sistematizăm toate temele majore care privesc Achizițiile Publice. Vom aborda atât teme inițiatice ale domeniului, cum ar fi principiile care guvernează procesul, ajungând până la aspecte tehnice ale diferitelor procese, precum finalizarea procedurilor de atribuire. 

În cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri vei avea ocazia să identifici împreună cu lectorul soluțiile care îți vor eficientiza activitatea de zi cu zi!

Pe agenda de curs:

 • Pachetul legislativ în vigoare și ultimele noutăți în domeniu; 
 • Rolul ordonatorului de credite/managerului în procesul de achiziție publică;
 • Managementul achizițiilor publice și principiile care guvernează procesul;
 • Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică; 
 • Reguli de estimare a valorii acordului cadru;
 • Documentația de atribuire - modalități și proceduri; 
 • Acordul cadru - avantaje și dezavantaje;
 • Atribuțiile comisiei de evaluare; Finalizarea procedurilor de atribuire; 
 • Subcontractanții; 
 • Riscurile în achiziții publice - identificare și măsuri de prevenție;
 • Modificarea contractelor de lucrări: clauze de revizuire, modificări nesubstanțiale și modificări substanțiale; 
 • Modificarea contractului și necesitatea sau excludearea aplicării unei noi proceduri de atribuire; Documentul constatator;
 • Răspunsuri punctuale la orice întrebare în materie de achiziții publice.

Descarcă prezentarea și citește mai multe despre program, lector și pachetul BEST DEAL!

Curs: Soluții eficiente în achizițiile publice

Perioade:

Locație: București

Preț: 1490,00 RON, serviciu scutit de TVA

Curs organizat prin Harrison Training Partener

Doru Șelaru