Expert Achiziții Publice (ANC) în Sibiu

04.05.2020 - 08.05.2020 (5 zile)

Înscrie-te

Cursul de adresează persoanelor care își desfășoară activitatea în Autorități Contractante (autorități și instituții publice centrale sau locale, organisme de drept public, etc.), persoanelor care își desfășoară activitatea în entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă sau operatori economici, precum și persoanelor fizice, care doresc să se inițieze sau să se perfecționeze în domeniul achizițiilor publice.

Cursul te va ajuta să cunoști și/sau să aprofundezi noțiunile specifice achizițiilor publice, astfel încât să îți dezvolți capacitățile necesare pentru a gestiona activitățile specifice pe care le vei desfășura în fiecare etapă a achiziției publice pe care o vei iniția, având posibilitatea de a aplica toate conceptele învățate în cadrul unor sarcini concrete.Participând la acest program de specializare, autorizat ANC, vei obține un certificat profesional recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației - diploma de Expert Achiziții Publice.

După cele curs, vei putea să:

 • Analizezi legislația specifică aplicabilă aplicabilă în materia achizițiilor publice;
 • Acorzi consultanță de specialitate;
 • Planifici, pregătești și administrezi achiziţii publice;
 • Derulezi proceduri de atribuire;
 • Finalizezi proceduri de atribuire.

Agenda de curs va cuprinde:

 • Cadrul legislativ național în materia achizițiilor publice; Legislație primară (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, etc.), secundară (H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, etc.); terțiară (Ordine, Instrucțiuni ale Președintelui A.N.A.P., etc.);
 • Principiile și planificarea achiziţiilor publice, întocmirea PAAP-ului;
 • Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
 • Documentația de atribuire; Dezvoltarea abilităţilor de întocmire a documentaţiilor de atribuire;
 • Stabilirea criteriile de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea criteriilor respective;
 • Stabilirea criteriilor de atribuire pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic;
 • Stabilirea garanţiei de participare şi a garanției de bună execuţie; Cerinţe referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;
 • Realizarea achiziției publice; Alegerea modalităților și a procedurilor de atribuire; Reguli de transparență; Derularea procedurilor de atribuire; Oferta și documentele însoțitoare; Noţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a ofertei; Propunerea tehnică; Propunerea financiară;
 • Evaluarea ofertelor; Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia; Finalizarea procedurii de atribuire; Cazuri de anulare a procedurii de atribuire; Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire;
 • Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică; Contravenții și sancțiuni; Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor (Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor).

Orele de curs vor integra sesiuni de întrebări și răspunsuri, facilitând astfel rezolvarea practică a spețelor participanților.

Descarcă prezentarea pentru mai multe detalii despre beneficiile reale și structura cursului iar pentru înscriere completează și trimite-ne formularul standard.

Curs: Expert Achiziții Publice (ANC) în Sibiu

Perioada: 04.05.2020 - 08.05.2020

Locație: Sibiu

Acreditare: ANC

Preț: 1100,00 RON, serviciu scutit de TVA

Lector - Doru Șelaru

În 12 ani de experiență în domeniu, Doru Șelaru a susținut peste 300 de cursuri și a format peste 6000 de cursanți din instituții publice și mediul privat.


În calitate de Senior Expert a supervizat procese complexe de achiziție publică însumând peste 500 de proceduri online și offline.

Cei 6 ani petrecuți în cadrul Direcției de Monitorizare și Control a A.N.A.P. au facilitat înțelegerea perspectivei organelor de control și constituie axa directoare a manierei de susținere a cursurilor de formare profesională și a metodei de prezentare a obligațiilor legislative. 

Coordonator - Diana Duțu

Diana te poate ajuta cu toate informatiile suplimentare de care ai nevoie in cel mai scurt timp. Menține constant legătura cu clienții nostri și după terminarea cursurilor, informează lectorul despre nevoile fiecarui cursant și asigură tot suportul necesar în desfășurarea cursului. Dacă ai întrebări legate de programul cursului, suportul de curs sau facturi, este persoana potrivită să te ajute.

Telefon: 0770 170 868

Email: diana.dutu@harrison.ro

Completați formularul de mai jos și veți fi contactat in cel mai scurt timp

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
+
Adaugă participant
+
Adaugă participant
-
Elimină participant
Total
1100 RON
Serviciu scutit de TVA

Întrebări frecvente

Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale precum si de catre Ministerul Educatiei Nationale. Ca urmare a absolvirii unui curs acreditat ANC, certificatul eliberat poate fi:
Certificat de calificare profesionala pentru programele de calificare sau recalificare.
Certificat de absolvire pentru programele de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module.

Diplomele Harrison Consulting & Management se numesc certificate de participare si sunt eliberate cursantilor care participa la aceste programe de formare sub semnatura si stampila proprie a societatii. In cazul functionarilor publici, aceste certificate sunt eliberate in temeiul art. 5 lit. a din HG nr. 1066/2008.
Da, toate programele de formare profesionala se pot achizitiona din catalogul electronic (S.E.A.P).
In functie de numarul participantilor din cadrul aceleiasi institutii si a locurilor disponibilie, ofertele financiare vor fi personalizate.
Pentru anularea participarii si/sau stornarea facturii si a sumei achitate, este necesara transmiterea unei notificari scrise pe adresele office@harrison.ro sau inscrieri@harrison.ro cu minim 7 zile inainte de data de inceput a cursului.

In cazul anularii unei rezervari de cazare, notificarea se va transmite cu minim 20 de zile inainte.
Completezi formularul de inscriere de mai sus sau descarci si completezi formularul in format PDF de aici si il transmiti la adresa inscrieri@harrison.ro. Formularul tine loc de contract. In baza acestuia se va emite factura fiscala.
Plata se va efectua pe baza facturii fiscale prin transfer bancar in cazul operatorilor economici sau prin Trezorerie in cazul autoritatilor contractante.
Factura va fi stornata si se va returna suma incasata.
Vei fi contactat in timp util si informat cu privire la noua data stabilita pentru derularea unui curs similar.
Taxa de curs asigura toate materialele necesare: suport de curs ( in format tiparit si electronic) , agenda, pix, certificat de participare sau certificat de absolvire in functie de cursul optat.