Contactează-ne
certificari

Proiect local de formare profesională pentru instituțiile publice din județul Timiș

Vă invităm să participați la un proiect de formare profesională organizat pentru Autoritățile Contractante din județul Timiș.

Vom aborda teme de actualite, esențiale pentru buna funcționare și dezvoltare a instituțiilor publice.

Proiectul este constituit din două cursuri ce pun accent pe practică și vor asigura înțelegerea si asimilarea corectă a legislației din domeniu.

I Dezvoltarea optimă a Sistemului de Control Intern Managerial (14 – 16 Martie 2018)

Pe agenda de curs vor fi:

  • Baza legislativă: OUG 119/1999, OSGG 400/2015, OSGG 200/2016
  • Elemente practice: autoevaluarea implementării SCIM;
  • Raportarea procesului de implementare;
  • Managementul riscurilor;
  • Proiectarea măsurilor pentru dezvoltarea continuă a procesului de implementare a SCIM.

 

II SEAP / SICAP pentru Autorități Contractante (20 – 21 Martie 2018)

Ne vom concentra pe:

  • Legislație: Legile 98/2016 și 101/2016 , HG 395/2016, OUG 107/2017;
  • Practică în SEAP/SICAP - înregistrarea în sistem, certificatul digital, administrarea contului, catalogul  electronic, anunțul de participare, derularea procedurilor on-line, Completarea DUAE si secțiunea "Centralizator rapoarte" și solicitările de clarificări.

 

BENEFICII: 

  1. Vei cunoaște cadru legislativ care reglementează ambele domenii.

  2. Te vei familiariza cu realizarea documentatiei specifice prevazuta de OSGG 400/2015.

  3. Vei fi pregătit pentru trecerea la noua platformă online destinată achizițiilor publice.

 

Aplicăm principiul învățării interactive!

Lucrăm într-un cont DEMO SEAP/SICAP, analizăm și concepem documente specifice Sistemului de Control Intern Managerial.

 

Descarcă prezentarea