Contactează-ne
certificari

Contractele de lucrari - workshop pentru Autoritati Contactante in 28 Septembrie in Baia Mare

Contractele de achizitie publica de lucrari comporta un regim special si este recomandat sa le dam o atentie sporita in ceea ce priveste procedura de atribuire. Pe margina acestui subiect organizam un workshop practic la care va invitam sa participati cu spetele pe care le-ati intalnit in activitatea profesionala.

Printre subiectele pe care le vom dezbate vor fi:

 • Investiiile noi : stabilirea necesitatii intocmirii unei documentatii tehnice de tip studiu de fezabilitate - SF;
 • Interventiile la investitiile existente: intocmirea unei expertize tehnice si ulterior a unei documentatii de avizare a lucrarilor de interventie - DALI;
 • Contracte de lucrari care nu necesita  SF si nici DALI;
 • Modelul de referat de necesitate;
 • Modul concret de estimare a valorii contractelor de lucrari raportat la devizele generale estimative din cadrul SF sau DALI;
 • Estimarea contractelor de lucrari care nu necesita SF sau DALI;
 • Alegerea procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect doar executie de lucrari;
 • Alegerea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare SF sau DALI;
 • Verificarea proiectelor tehnice –  cu respectarea legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Alegerea procedurilor de atribuire a serviciilor auxiliare in legatura cu executia lucrarilor: dirigentia de santier;
 • Asigurarea cu clauze contractuale care sa protejeze interesele autoritatii contractante in cazul atribuirii serviciilor de proiectare,  de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier si de asistenta tehnica din partea proiectantilor;
 • Solicitarea unei liste cu  cerinte din caietele de sarcini  care ar putea fi generatoare de performanta utila;
 • Note de comanda suplimentare si note de renuntare;
 • Aplicarea clauzelor mecanice stabilite la nivel de contract;
 • Modificarea contractelor de lucrari: clauze de revizuire, modificari nesubstantiale si modificari substantiale;
 • Modificarea contractului si necesitatea sau excludearea aplicarii unei noi procedure de atribuire;
 • Documentul constatator;

 !!! Sesiune de intrebari si raspunsuri, discutii pe spete cu care v-ati intalnit in activitatea profesionala.

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Judetean Maramures!

Descarcă prezentarea