Contactează-ne
certificari

Instrucțiunea MEN nr. 1 din 2017

La finalul anului trecut, MEN - Ministerul Educației Naționale a emis un nou act administrativ prin care enunță noile reglementări în ceea ce privește codul Controlului Intern Managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul Secretarului Generalal al Guvernului – OSGG 400/2015. Instrucțiunea nr 1 din 11 decembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial cu numarlul 59 din 19 Ianuarie 2018 și face referire exclusiv la aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a procedurilor prevăzute de Standardul 9.    

Odată cu noua instrucțiune, MEN pune la dispoziția unităților de învățământ un nou model de procedură formalizată prin anexa 1 - parte integrantă din comunicarea Minsterului către unitățile subordonate. (art. 1)

Totodată, este reglementat și numărul minimal de proceduri formalizate pe care orice unitatea de învățământ preuniversitar trebuie să le respecte în procesul de implementare OSGG 400/2015. Lista completă este redata în anexa nr. 2.    

Obligația implementării noilor reglementări prevăzute de instrucțiunea MEN nr.1 din 2017 revine Inspectoratelor Școlare Județene respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unităților de învățământ preuniversitar, după cum este specificat în textul comunicării.

Toate reglementarile prevăzute au fost concepute luând în considerare prevederile din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5.079/2016, având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 170/BAS din 28.11.2017, în conformitate cu prevederile Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi  funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare.

Textul complet al instrucțiunii îl puteți vedea aici.