Contactează-ne
certificari

Știri Media

Comisia de evaluare

1. Introducere

Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane cu competențe relevante responsabile pentru evaluarea ofertelor și, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare.

Comisia de evaluare :

a) se nominalizează, membrii ...

Citeşte mai mult

Strategia de contractare – ca modalitate de autocontrol

 

Strategia de contractare este un document suport care face parte din etapa de planificare/ pregătire a fiecărui proces de achiziție publică, prin intermediul căreia autoritatea/entitatea contractantă își documentează deciziile pe care le ia înainte de organizarea propriu-zisă a fiecărei proceduri de atribuire.

În ...

Citeşte mai mult

Cerințele sistemului de control intern managerial

În conformitate cu Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai dacă sistemul respectă următoarele cerințe generale:

  • să fie adaptat dimensiunii entității, complexităţii obiectului de activitate şi mediului specific al ...

Citeşte mai mult

Estimarea achiziției publice

Se realizează de viitorul beneficiar al achiziției publice.

În acest sens se recomandă stabilirea de instrumente de lucru la nivel de SCIM privind regulile de estimare pentru a fi transmise tuturor compartimentelor din cadrul autorității contractante.

Estimarea se face după definirea obiectelor viitoarelor achiziții publice ...

Citeşte mai mult

Impactul HG 907/2016 în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică de lucrări

 

Această hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror cheltuieli ...

Citeşte mai mult