Harrison Consulting oferă servicii complete de consultanţă specializată pentru scrierea şi implementarea proiectelor, incluzând asistenţă în perioada de monitorizare.
Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile este necesar să aveți schițat un proiect. Noi verificăm apoi dacă entitatea pe care o reprezentați este eligibilă și dacă proiectul îndeplinește condițiile necesare obținerii finanțării nerambursabile. 
De asemenea, oferim clienților noștri servicii de asistență și consultanță pe toată perioada implementării proiectului de investiții și pe perioada derulării programului de finanțare. Asigurăm asistență tehnică pentru derularea procedurilor de achiziții publice pentru proiecte cu finanțare europeană, pentru realizarea cererilor de rambursare, inclusiv a rapoartelor financiare intermediare și finale. 

Servicii de consultanţă în identificarea şi elaborarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile:

I. DEPUNERE

 

1. Consultanta pentru identificarea oportunitatilor de finantare, verificarea eligibilitatii solicitantului si a activitatilor proiectului, evaluarea criteriilor de punctare si formularea recomandarilor pentru cresterea sanselor de succes;
2. Elaborarea planurilor de afaceri, a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, etc in conformitate cu ghidul solicitantului;
3. Completarea cererilor de finantare si a anexelor aferente in conformitate cu ghidul solicitantului;
4. Elaborarea prognozelor financiare;
5. Consultanta in colaborarea cu institutiile si autoritatile avizatoare, elaborarea cererilor si memoriilor necesare obtinerii avizelor necesare depunerii proiectului;
6. Alte studii si documentatii specifice;
7. Depunerea dosarului de finantare;
8. Suport in perioada de analiza a dosarului de finantare si in perioada de precontractare (eventuale clarificari solicitate de catre evaluatori, modificari ale documentatiei la cerinta beneficiarului etc.).

II. IMPLEMENTARE

 

1. Acordarea de consultanta pe toata perioada implementarii proiectului;
2. Planificarea achizitiilor publice;
3. Intocmire dosare de achizitii;
4. Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire;
5. Elaborarea documentatiilor de specialitate;
6. Analizarea legislatiei aplicabile specifice;
7. Derularea procedurilor de atribuire;
8. Definirea si punerea in aplicare a proceselor pentru activitatile de management;
9. Pregatirea rapoartelor de activitate si monitorizare;
10. Realizarea dosarelor de rambursare: intocmirea cererilor de rambursare,intocmirea declaratiilor de esalonare, intocmirea declaratiilor de cheltuieli, intocmirea declaratiilor de cheltuieli;
11. Realizarea rapoartelor de progres.

III. PROIECTARE

 

1. Studii de oportunitate;
2. Proiectare planuri de urbanism PUZ, PUD: intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea planurilor de urbanism, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare;
3. Proiectare constructii civile si industriale, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru toate specialitatile (arhitectura, rezistenta, instalatii si retele edilitare);
4. Documentatii necesare pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
5. Proiectare capacitati pentru producerea energiei, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, studii de solutie, documentatii pentru autorizatii de infiintare, licente de producator, acreditare, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru functionarea parcurilor fotovoltaice, a centralelor cu biogaz si biomasa sau pentru alte investii similare;
6. Expertize tehnice, studii topografice si geotehnice;
7. Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare;
8. Alte studii si proiecte specifice.

IV. CONSULTANŢĂ POST IMPLEMENTARE

 

V. CONSULTANŢĂ ŞI SUPORT ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII OPORTUNITĂŢILOR DE CREDITARE

VI. ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR NECESARE OBŢINERII CREDITELOR

 

Lucrarile realizate:

1. STUDIUL DE FEZABILITATE
2. PROIECTUL TEHNIC
3. CAIETELE DE SARCINI
4. DETALIILE DE EXECUTIE
5. DEVIZUL GENERAL SI DEVIZELE PE OBIECT
6. PLANUL DE AFACERI
7. CEREREA DE FINANTARE
8. ANALIZA COST-BENEFICIU
8. DOCUMENTATIA PENTRU CREDIT
9. DOSARELE DE ACHIZITII
10. CERERILE DE PLATA/CERERILE DE RAMBURSARE
11. EXPERTIZE TEHNICE, STUDII TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE
12. ALTE STUDII SI PROIECTE SPECIFICE