Noutati etichetate "Achiziții Publice"

Filtrează
Modificările nesubstanțiale ale contractului de achiziție publică 06.09.2019

  În situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziţie publică, apare necesitatea unei modificări a condiţiilor de implementare stabilite prin clauzele iniţiale ale contractului, autoritatea contractantă va ... Citește mai mult

VIDEO - Modificările substanțiale ale contractului de achiziție publică 28.08.2019

Autoritatea contractantă are obligația de a verifica dacă sunt aplicabile condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice ( art. 221 alin 7 din legea 98/2016 cu modificările și completările la zi ... Vizualizează

Modificările substanțiale ale contractului de achiziție publică 23.08.2019

  Autoritatea contractantă are obligația de a verifica dacă sunt aplicabile condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice ( art. 221 alin 7 din legea 98/2016 cu modificările și completările la ... Citește mai mult

VIDEO - Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicţională la CNSC 14.08.2019

Legea 101/2016 asigură, la nivel naţional, mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare şi remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor. Orice ... Vizualizează

Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicţională la Consiliul Național de Soluţionare a Contestaţiilor 09.08.2019

  Legea 101/2016 asigură, la nivel naţional, mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare şi remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor ... Citește mai mult

VIDEO - Oferta și documentele însoțitoare 24.07.2019

Oferta se elaborează de către ofertant în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.  Recomandăm să se indice, dacă este cazul, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea ... Vizualizează