Noutăți

Filtrează
VIDEO - Impactul HG 907/2016 în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică de lucrări 13.03.2019

Această hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și ... Vizualizează

VIDEO - Comisia SCIM - strucură și responsabilități 08.03.2019

La nivelul fiecărei entități publice, în vederea implementării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de ... Vizualizează

Impactul HG 907/2016 în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică de lucrări 08.03.2019

Această hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și ... Citește mai mult

Comisia SCIM- structură și responsabilități 01.03.2019

  La nivelul fiecărei entități publice, în vederea implementării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi ... Citește mai mult

VIDEO - Achiziția directă - particularități 26.02.2019

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări ... Vizualizează

Achiziția directă 22.02.2019

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări ... Citește mai mult