Noutăți

Filtrează
Impactul HG 907/2016 în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică de lucrări 08.03.2019

Această hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și ... Citește mai mult

Comisia SCIM- structură și responsabilități 01.03.2019

  La nivelul fiecărei entități publice, în vederea implementării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi ... Citește mai mult

VIDEO - Achiziția directă - particularități 26.02.2019

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări ... Vizualizează

Achiziția directă 22.02.2019

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări ... Citește mai mult

VIDEO - Acordul cadru – între restricții și aplicabilitate 12.02.2019

Acordul cadru reprezintă o ”înțelegere scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care ... Vizualizează

Acordul cadru – între restricții și aplicabilitate 08.02.2019

Acordul cadru reprezintă o ”înțelegere scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care ... Citește mai mult