Contactează-ne
certificari

SEAP / SICAP pentru Autorități Contractante - În București, 26-27 Aprilie 2018

Cui se adresează acest curs?
Dacă faci parte dintr-o organizație care participă la licitații și proceduri în SEAP ca Autoritate Contractantă, acest curs te va ajuta să te familiarizezi cu noua platformă electronică a Achizițiilor Publice. Pe agenda de curs vei regăsi atât ultimele noutăți legislative în domeniu cât și ore de practică. Vom aplica toate cunoștințele noi live, în noul SEAP/SICAP.

De ce să participi?

 1. Înveți să lucrezi în noul sistem electronic SEAP/SICAP lansat în 2 Aprilie 2018.
 2. Știi cum îți influențează activitatea ultimele modificări legislative - OUG107/2017.
 3. Întâlnești un TRAINER care lucrează zilnic în noul SEAP/SICAP și îți poate răspunde la orice întrebare.
 4. Obții un certificat de participare care atestă pregătirea ta în domeniu.
 5. Ai toate informațiile necesare pentru a derula cu succes toate procedurile de achiziție planificate.

 

Cum va fi structurat cursul?

Structura cursului este compusă din 2 părți esențiale: parcurgerea legislației care reglementează domeniul și aplicații practice în sistem. Scopul cursului va fi ca toți participanții să achiziționeze informațiile și abilitățile necesare pentru a derula în condiții optime licitații și proceduri utilizând mijloace electronice.

 


Pe agenda de curs:

 • Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice clasice
 • Legea 101 / 2016 - remediile și căile de atac
 • HG 395 / 2016 - normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
 • OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.

Aplicații practice sistem:

 • Documentația de atribuire
 • Înregistrarea în noua platformă SEAP/SICAP
 • Recuperea și reînnoirea certificatului digital
 • Administrarea contului: secțiunile utilizatori, profil, planul de achiziții, documente constatatoare
 • Proceduri de atribuire - tipuri și modalitatea de desfășurare on-line
 • Cumpărarea directă din catalogul electronic de produse/lucrări/servicii
 • Anunțul de publicitate/participare/participare simplificat
 • Solicitările de clarificări-inițierea și transmiterea răspunsurilor
 • Completarea DUAE și a formularului de integritate.

 

Descarcă prezentarea