Contactează-ne
certificari

S.E.A.P. pentru Autorități Contractante - curs practic în Piatra Neamț în 23-24 Octombrie 2017

Te invităm la un curs destinat persoanelor cu sau fără experiență în utilizarea S.E.A.P. Nu vom neglija partea legislativă care reglementează domeniul dar ne vom concentra cel mai mult asupra functionalităților platformei și cum se utilizează în toate procesele.

Programa cursului pune accent pe aspectele practice, obiectivul principal fiind ca toți cursanții să asimileze cunoștințele necesare de operare în platforma electronică a achizițiilor publice. Ce aplicații practice vom face?

 • Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice – prezentarea platfomei S.E.A.P.

 • Documentatia de atribuire;

 • Inregistrarea in S.E.A.P., recuperare/reinnoire certificat digital;

 • Administrarea contului: sectiunile utilizatori, profil, sabloane, documente;

 • Proceduri de atribuire – tipuri si modalitatea de desfasurarea on-line.

 • Cumpararea directa din catalogul electronic de produse/lucrari/servicii.

 • Anuntul de participare, anuntul de participare simplificat;

 • Solicitarile de clarificari – initiere si transmiterea raspunsurilor;

 • Completarea D.U.A.E si sectiunea “ Centralizator rapoarte”

BONUS: Demo S.I.C.A.P.

Pentru că legislația care reglementează domeniul s-a modificat anul trecut vom trece în revistă și cele mai importante aspecte în aces sens:

 • Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice clasice;
 • Legea 101 / 2016 – remediile și căile de atac. 
 • HG 395 / 2016 - normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.

Pe parcursul celor 2 zile de training se asigură acces la laptop pentru toată partea practică, suport de curs printat și în format electronic la cerere.

La finalizarea cursului toți participantii vor obține un certificat emis în baza legislației în vigoare.

Descarcă prezentarea