Contactează-ne
certificari

Responsabil gestiunea deșeurilor - curs în Stațiunea Mamaia

Participă la un curs destinat pregătirii eficiente a responsabililor de gestiunea deșeurilor din instituțiile publice! Programa de curs este concepută in concordanță cu normele legale în vigoare!

PE AGENDA DE CURS:

 • Rolul responsabilului cu gestiunea deșeurilor în instituție - desemnare și atribuții;
 • Planificarea și organizarea activităților de gestionare a deșeurilor;
 • Instruirea personalului implicat în gestiunea deșeurilor;
 • Evaluarea activităților în procesul de management al deșeurilor;
 • Urmărirea și îndeplinirea responsabilităților privind gestionarea  deșeurilor;
 • Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor și categoriile de deșeuri care fac obiectul planului; Evitarea sancțiunilor;
 • Încadrarea deșeurilor generate pe coduri conform HG 856/2002;
 • Reguli de colectare și posibilitati de reciclare; Rolul operatorului economic;
 • Obligații: colectare și reciclare/valorificare/eliminare.

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 • Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sănătos, securitate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului;
 • Gestionarea actelor normative de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Elaborarea programului de monitorizare;
 • Raportarea activității de mediu.

OPȚIUNI SERVICII DE CAZARE:

Pentru mai multe detalii legate de prețul serviciilor de cazare descarcă prezentarea completa a cursului!

Descarcă prezentarea