Contactează-ne
certificari

Managementul contractelor de lucrări în Moieciu de Jos

Te invităm la un curs conceput pentru perfecționarea cunoștințelor în noul context al achizițiilor publice. Astfel, programul înglobează cele mai importante aspecte teoretice și practice de ultimă oră în domeniu. Pentru că ne dorim să ai o experiență cât mai relevantă pentru activitatea ta, vei fi îndrumat de un lector cu competențe solide în domeniu.

Agenda de curs:

 • Investițiile noi: stabilirea necesității întocmirii unei documentații tehnice de tip studiu de fezabilitate -SF; 
 • Intervențiile la investițiile existente: întocmirea unei expertize tehnice și ulterior a unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenție - DALI;
 • Contracte de lucrări care nu necesita SF și nici DALI; 
 • Modelul de referat de necesitate; 
 • Modul concret de estimare a valorii contractelor de lucrări raportat la devizele generale estimative din cadrul SF sau DALI;
 • Estimarea contractelor de lucrări care nu necesită SF sau DALI; 
 • Alegerea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect doar execuție de lucrări; 
 • Alegerea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare SF sau DALI; 
 • Verificarea proiectelor tehnice – cu respectarea legii 10/1995 cu modificările și completările ulterioare; 
 • Alegerea procedurilor de atribuire a serviciilor auxiliare în legătură cu execuția lucrărilor: dirigenția de șantier;
 •  Asigurarea cu clauze contractuale care să protejeze interesele autorității contractante în cazul atribuirii serviciilor de proiectare, de asistență tehnică din partea diriginților de șantier și de asistență tehnică din partea proiectanților; 
 • Solicitarea unei liste cu cerințe din caietele de sarcini care ar putea fi generatoare de performanță utilă; Note de comandă suplimentare și note de renunțare; 
 • Aplicarea clauzelor mecanice stabilite la nivel de contract; 
 • Modificarea contractelor de lucrări: clauze de revizuire, modificări nesubstanțiale și modificări substanțiale; 
 • Modificarea contractului și necesitatea sau excluderea aplicării unei noi proceduri de atribuire; Documentul constatator;
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri, discuții pe spete cu care v-ați întâlnit în activitatea profesională.

Pentru mai multe detalii descarcă prezentarea de mai jos:

Vreau sa ma înscriu Descarcă prezentarea