Contactează-ne
certificari

Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial

Mentinerea unui sistem de control intern managerial viabil

Controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice (inclusive auditul intern), stabilite de conducere, in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, efficient si eficace.

Subiecte de interes:

  1. Elaborarea, derularea si implementarea complete a sistemului de control intern managerial.
  2. Crearea unui structuri (comisie) cu atributii privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern/ managerial
  3. Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial impreuna cu membrii structurii create
  4. Consultanta in vederea implementarii masurilor stabilite in Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial.
  5. Evaluarea sistemului de control intern/ managerial in urma realizarii etapelor stabilite in Programul de dezvoltare
  6. Crearea unui sistem intern de monitorizare a sistemului de control intern/managerial
  7. Asistenta in raportarea progreselor inregistrate catre forurile superioare.