Implementarea reglementărilor RGPD/GDPR

Programa cursului este structurată în 3 etape coerente care vor ajuta participanții să integreze ușor toate informațiile: asimilarea noilor reglementări produse de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, aplicarea cunoștințelor în studii de caz, identificarea soluțiilor practice pentru activitatea participanților.

PARTICIPĂ LA UN CURS INTERACTIV!
Cursul se adresează personalului responsabil/care se ocupă cu protecția datelor cu caracter personal și este format din 3 module de curs:

1. Aplicarea Regulamentului;

2. Criterii desemnare DPO;

3. Analiza respectării și conformării la Regulament.

Metoda de predare și asimilare a cunoștințelor se axează pe interactivitate și studii de caz pe situațiile ce pot aparea în activitate, toate acestea facilitând înțelegerea legislației și a subiectelor abordate.

Pe agenda de curs:

  • Prezentare și interpretare Regulament; 
  • Consimțământul: obținere și revocare;
  • Drepturi, transparența, excepții, restricții;
  • Criterii desemnare DPO; Stabilirea rolului și a competențelor profesionale; 
  • Analizarea conflictelor de interese; Funcția responsabilului cu protecția datelor; 
  • Proceduri, colaborare și relația cu persoana vizată;
  • Relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere;
  • Aspecte tehnice/măsuri de siguranță asumate;
  • Prezentarea importanței procedurilor și registrului;
  • Comunicarea internă a DPO cu managementul.

 

Cine va fi lector?

Ștefania Popa este specialist în domeniu și consiliază în prezent peste 800 de instituții publice în probleme de management, proceduri de sistem și operaționale, precum și adaptarea activităților specifice la noile reglementări.

 

Curs: Implementarea reglementărilor RGPD/GDPR

Perioade:

Locație: Piatra Neamț

Preț: 832,00 RON, serviciu scutit de TVA