Contactează-ne
certificari

EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI, 5-12 August în Stațiunea Mamaia

Participă la un program de perfecționare format din 36 de ore de curs interactiv și obține un certificat recunoscut de Ministerul Educației și Ministerul Muncii!

Pe agenda de curs:

 • Legislația în domeniul prevenirii și combaterii corupției;
 • Norme generale de conduită profesională pentru funcționarii publici;
 • Instituții cu atribuții în aplicarea legii în domeniul administrației publice;
 • Instrumente și politici aplicate în domeniu;
 • Măsuri de prevenție a fapelor de corupție și a fraudei în sectorul administrației publice.

Competențe dobândite:

 • Identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie în cadrul societăţii;
 • Acordarea consultanţei de specialitate;
 • Instruirea grupurilor ţintă;
 • Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie în sistemul achiziţiilor publice.

Opțiuni de cazare:

Documente necesare pentru înscriere și obținerea certificatului A.N.C.

 1. Formular de înscriere completat și semnat.
 2. Copii scanate după următoarele acte: certificat de naștere, CI, diploma de studii superioare, certificat de căsătorie (unde este cazul)
Descarcă prezentarea