Expert Achiziții Publice (ANC) în Timișoara

21.10.2019 - 25.10.2019 (5 zile)

Înscrie-te

Indiferent că joci rolul unui Ofertant sau al unei Autorități Contractante, te invităm la un curs care te va ajuta să îți dezvolți capacitățile necesare pentru a gestiona activitățile specifice în functie de etapa în care te afli cu achiziția. Pentru că vei participa la un program de specializare autorizat de Autoritatea Națională de Calificări, vei obține un certificat profesional recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației - diploma de Expert Achiziții Publice (studii superioare finalizate necesare).

După cele 38 de ore de curs intensiv, vei putea să:

 1. Analizezi legislația specifică;
 2. Acorzi consultanță de specialitate;
 3. Planifici achiziţii publice;
 4. Derulezi proceduri de atribuire;
 5. Finalizezi proceduri de atribuire.

Agenda de curs va cuprinde:

 • Legislaţia naţională în materia achizițiilor publice;
 • Principiile și planificarea achiziţiilor publice, alegerea procedurilor de atribuire și întocmirea PAAP-ului;
 • Dezvoltarea abilităţilor de completare corectă a documentaţiilor de atribuire;
 • Criteriile de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerinţelor respective;
 • Cerinţe privind garanţia de participare şi cea de bună execuţie; Cerinţe referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;
 • Noţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare;
 • Componența şi structura caietului de sarcini; Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului;
 • Aplicarea corectă a criteriilor de calificare/selecţie şi/sau atribuire stabilite pentru evaluarea ofertelor;
 • Reguli de depunere şi prezentare a ofertelor; Evaluarea corectă a propunerilor tehnice şi financiare;
 • Cazuri de anulare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
 • Structura dosarului de achiziţie, cu toate documentele impuse de legislaţia aplicabilă;
 • Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor.

Condițiile de susținere a examenului pentru certificat:

 1. Diplomă de licență într-unul din următoarele domenii: tehnic, economico-financiar sau juridic,
 2. Copie CI,
 3. Copie CN,
 4. Copie CC după caz.

Orele de curs vor integra sesiuni de întrebări și răspunsuri, facilitând astfel rezolvarea practică a spețelor participanților.

Descarcă prezentarea pentru mai multe detalii despre beneficiile reale și structura cursului iar pentru înscriere completează și trimite-ne formularul standard.

Alte locații de curs: București, Deva, Oradea, Baia Mare

Curs: Expert Achiziții Publice (ANC) în Timișoara

Perioada: 21.10.2019 - 25.10.2019

Locație: Timișoara

Acreditare: ANC

Preț: 1100,00 RON, serviciu scutit de TVA

Lector - Bogdan Novacescu

Este formator cu experință de 9 ani, de 3 ani având ca domeniu de ocupație și cel al achizițiilor publice și private, având competențe extinse în domeniii precum contabilitatea sau fondurile europene. Bogdan Novacescu este lectorul care oferă indiferent de curs sau situație seriozitatea și informațiile necesare pentru un curs reușit.

Coordonator - Mirela Trifan

Mirela va coordona aceast eveniment. Ea te poate ajuta cu toate informatiile suplimentare de care ai nevoie in cel mai scurt timp. Menține constant legătura cu clienții nostri și după terminarea cursurilor, informează lectorul despre nevoile fiecarui cursant și asigură tot suportul necesar în desfășurarea cursului. Dacă ai întrebări legate de programul cursului, suportul de curs sau facturi, este persoana potrivită să te ajute.

Telefon: 0773 731 316

Email: mirela.trifan@harrison.ro

Completați formularul de mai jos și veți fi contactat in cel mai scurt timp

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
+
Adaugă participant
+
Adaugă participant
-
Elimină participant
Total
1100 RON
Serviciu scutit de TVA

Întrebări frecvente

Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale precum si de catre Ministerul Educatiei Nationale. Ca urmare a absolvirii unui curs acreditat ANC, certificatul eliberat poate fi:
Certificat de calificare profesionala pentru programele de calificare sau recalificare.
Certificat de absolvire pentru programele de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module.

Diplomele Harrison Consulting & Management se numesc certificate de participare si sunt eliberate cursantilor care participa la aceste programe de formare sub semnatura si stampila proprie a societatii. In cazul functionarilor publici, aceste certificate sunt eliberate in temeiul art. 5 lit. a din HG nr. 1066/2008.
Da, toate programele de formare profesionala se pot achizitiona din catalogul electronic (S.E.A.P).
In functie de numarul participantilor din cadrul aceleiasi institutii si a locurilor disponibilie, ofertele financiare vor fi personalizate.
Pentru anularea participarii si/sau stornarea facturii si a sumei achitate, este necesara transmiterea unei notificari scrise pe adresele office@harrison.ro sau inscrieri@harrison.ro cu minim 7 zile inainte de data de inceput a cursului.

In cazul anularii unei rezervari de cazare, notificarea se va transmite cu minim 20 de zile inainte.
Completezi formularul de inscriere de mai sus sau descarci si completezi formularul in format PDF de aici si il transmiti la adresa inscrieri@harrison.ro. Formularul tine loc de contract. In baza acestuia se va emite factura fiscala.
Plata se va efectua pe baza facturii fiscale prin transfer bancar in cazul operatorilor economici sau prin Trezorerie in cazul autoritatilor contractante.
Factura va fi stornata si se va returna suma incasata.
Vei fi contactat in timp util si informat cu privire la noua data stabilita pentru derularea unui curs similar.
Taxa de curs asigura toate materialele necesare: suport de curs ( in format tiparit si electronic) , agenda, pix, certificat de participare sau certificat de absolvire in functie de cursul optat.