Expert Achiziții Publice (ANC) în București

31.08.2020 - 04.09.2020 (5 zile)

Înscrie-te

Ești la început de drum în domeniul achizițiilor publice sau vrei să te perfecționezi pentru a răspunde oportunităților profesionale? În oricare dintre aceste categorii te încadrezi, acest curs este pentru tine.

Programul Expert Achiziții Publice te va ajuta să cunoști și/sau să aprofundezi legislația și noțiunile specifice din domeniu pentru a putea gestiona eficient activitățile desfășurate în fiecare etapă a procesului de achiziții publice, indiferent de complexitatea acestora. În plus, cursul îți oferă posibilitatea de a aplica toate conceptele învățate prin intermediul unor sarcini practice.

 

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST CURS?

Persoanelor care își desfășoară activitatea în Autorități Contractante (autorități și instituții publice centrale sau locale, organisme de drept public, etc.), persoanelor care își desfășoară activitatea în entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă sau operatori economici, precum și persoanelor fizice, care doresc să se inițieze sau să se perfecționeze în domeniul achizițiilor publice.

* Pentru participarea la acest curs sunt necesare studii superioare absolvite.

 

 

CE VEI ȘTII SĂ FACI DUPĂ FINALIZAREA CURSULUI?

 • Să analizezi legislația specifică aplicabilă în domeniul achizițiilor publice și să o aplici în funcție de speță.
 • Să acorzi consultanță de specialitate.
 • Să planifici, pregătești și să administrezi achiziții publice.
 • Să derulezi și să finalizezi proceduri de atribuire.

 

CE VEI OBȚINE ÎN URMA CURSULUI?

Certificat profesional recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației – diploma de Expert Achiziții Publice.

 

AGENDA CURSULUI

 • Cadrul legislativ național în domeniul achizițiilor publice; Legislație primară (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor - cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, etc.), secundară (H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, etc.); terțiară (Ordine, Instrucțiuni ale Președintelui A.N.A.P., etc.);
 • Principiile și planificarea achiziţiilor publice, întocmirea PAAP-ului;
 • Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
 • Documentația de atribuire; Dezvoltarea abilităţilor de întocmire a documentaţiilor de atribuire;
 • Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de către ofertant/candidat pentru îndeplinirea criteriilor respective;
 • Stabilirea criteriilor de atribuire pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic;
 • Stabilirea garanţiei de participare şi a garanției de bună execuţie; Cerinţe referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;
 • Realizarea achiziției publice; Alegerea modalităților și a procedurilor de atribuire; Reguli de transparență; Derularea procedurilor de atribuire; Oferta și documentele însoțitoare; Noţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a ofertei; Propunerea tehnică; Propunerea financiară;
 • Evaluarea ofertelor; Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia; Finalizarea procedurii de atribuire; Cazuri de anulare a procedurii de atribuire; Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire;
 • Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică; Contravenții și sancțiuni; Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor (Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor).

 

DURATA CURSULUI: 38 ore

 

COST: 1100 lei

Taxa de participare include materialele de curs și certificatul de absolvire.

 

CE SPUN CURSANȚII?

Ioana R.: “A fost o experiență extrem de utilă, care m-a ajutat să îmi consolidez o bază a cunoștințelor în domeniul achizițiilor publice. Explicațiile  trainerului au fost pe cât de interesante și practice, pe atât de bine structurate, astfel încât să fie pe înțelesul tuturor.”

Curs: Expert Achiziții Publice (ANC) în București

Perioada: 31.08.2020 - 04.09.2020

Locație: București

Acreditare: ANC

Preț: 1100,00 RON, serviciu scutit de TVA

Lector - Doru Șelaru

Completați formularul de mai jos și veți fi contactat in cel mai scurt timp

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
+
Adaugă participant
+
Adaugă participant
-
Elimină participant
Total
1100 RON
Serviciu scutit de TVA

Întrebări frecvente

Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale precum si de catre Ministerul Educatiei Nationale. Ca urmare a absolvirii unui curs acreditat ANC, certificatul eliberat poate fi:
Certificat de calificare profesionala pentru programele de calificare sau recalificare.
Certificat de absolvire pentru programele de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module.

Diplomele Harrison Consulting & Management se numesc certificate de participare si sunt eliberate cursantilor care participa la aceste programe de formare sub semnatura si stampila proprie a societatii. In cazul functionarilor publici, aceste certificate sunt eliberate in temeiul art. 5 lit. a din HG nr. 1066/2008.
Da, toate programele de formare profesionala se pot achizitiona din catalogul electronic (S.E.A.P).
In functie de numarul participantilor din cadrul aceleiasi institutii si a locurilor disponibilie, ofertele financiare vor fi personalizate.
Pentru anularea participarii si/sau stornarea facturii si a sumei achitate, este necesara transmiterea unei notificari scrise pe adresele office@harrison.ro sau inscrieri@harrison.ro cu minim 7 zile inainte de data de inceput a cursului.

In cazul anularii unei rezervari de cazare, notificarea se va transmite cu minim 20 de zile inainte.
Completezi formularul de inscriere de mai sus sau descarci si completezi formularul in format PDF de aici si il transmiti la adresa inscrieri@harrison.ro. Formularul tine loc de contract. In baza acestuia se va emite factura fiscala.
Plata se va efectua pe baza facturii fiscale prin transfer bancar in cazul operatorilor economici sau prin Trezorerie in cazul autoritatilor contractante.
Factura va fi stornata si se va returna suma incasata.
Vei fi contactat in timp util si informat cu privire la noua data stabilita pentru derularea unui curs similar.
Taxa de curs asigura toate materialele necesare: suport de curs ( in format tiparit si electronic) , agenda, pix, certificat de participare sau certificat de absolvire in functie de cursul optat.