Contactează-ne
certificari

Expert Achiziții Publice - curs autorizat ANC în Constanța

Obține cea mai înaltă certificare în domeniu! 

Cursul pe care îl propunem este autorizat de ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări iar certificatul obținut în urma absolvirii este emis sub egida Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii. Modulul 3 are o structură practică și se va desfășura pe parcursul a 38 de ore de curs interactiv, asigurându-vă toate informațiile necesare pentru o activitate ulterioară eficientă.

 

Dobândește competențele necesare pentru performanța în domeniu!

Absolvirea cursului atrage și confirmarea unui set de competențe și abilități în domeniu:

  1. Acordarea consultanței de specialitate
  2. Planificarea achizițiilor publice
  3. Derularea procedurilor de atribuire
  4. Finalizarea procedurilor de atribuire

 

Trainer: Doru ȘELARU Cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, Doru Șelaru a susținut peste 150 de cursuri și a format peste 2500 de cursanți din instituții publice și sistemul privat. În calitate de Senior Expert a supervizat peste 200 de proceduri de achiziție on-line si off-line, dintre care 50 pe ultima legislație.

 

În timpul orelor de curs: 

  • Vom trece în revistă legislația în domeniu: Legile 98/2016 și 101/2016, HG 395/2016, OUG 107/2017.
  • Vom lucra cu concepte specifice domeniului precum: principiile care guvernează procesul, strategia națională în domeniul achizițiilor publice, managementul riscurilor în domeniu, contractul și acordul cadru, comisia de evaluare, procedurile de atribuire, subcontractanții, modificările impuse de directivele europene și nu numai.
  • Vom răspunde tuturor întrebarilor cursanților.

Important: taxa de curs include costurile pentru emiterea și eliberarea certificatului de Expert Achiziții Publice!

Absolvirea studiilor superioare! După ce primim formularul de înscriere vom avea nevoie de o serie de documente de la fiecare participant, necesare pentru a pregati dosarul pentru ANC - copii după certificatul de naștere, CI, certificat de căsătorie (după caz) și diplomă de studii superioare. Persoanele care nu au absolvit studii superioare pot participa la curs însă legislația actuală nu le permite să obtină certificatul de absolvire cu Cod COR.

Descarcă prezentarea