CURS ONLINE AUTORIZAT A.N.C. - Expert Achizitii Publice

27.01.2022 - 04.02.2022 (9 zile)

Înscrie-te

Ești la început de drum în domeniul achizițiilor publice sau vrei să te perfecționezi pentru a răspunde oportunităților profesionale? În oricare dintre aceste categorii te încadrezi, acest curs este pentru tine.

Cursul online Expert Achiziții Publice te va ajuta să cunoști și/sau să aprofundezi legislația și noțiunile specifice din domeniu pentru a putea gestiona eficient activitățile desfășurate în fiecare etapă a procesului de achiziții publice, indiferent de complexitatea acestora. În plus, cursul îți oferă posibilitatea de a aplica toate conceptele învățate prin intermediul unor sarcini practice.

 

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST CURS?

Persoanelor care își desfășoară activitatea în Autorități Contractante (autorități și instituții publice centrale sau locale, organisme de drept public, etc.), persoanelor care își desfășoară activitatea în entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă sau operatori economici, precum și persoanelor fizice, care doresc să se inițieze sau să se perfecționeze în domeniul achizițiilor publice.

* Pentru participarea la acest curs sunt necesare studii superioare absolvite.

 

 

CE VEI ȘTII SĂ FACI DUPĂ FINALIZAREA CURSULUI?

 • Să analizezi legislația specifică aplicabilă în domeniul achizițiilor publice și să o aplici în funcție de speță.
 • Să acorzi consultanță de specialitate.
 • Să planifici, pregătești și să administrezi achiziții publice.
 • Să derulezi și să finalizezi proceduri de atribuire.

 

CE VEI OBȚINE ÎN URMA CURSULUI ONLINE EXPERT ÎN ACHIZIȚII PUBLICE?

Certificat profesional recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației – diploma de Expert Achiziții Publice.

 

AGENDA CURSULUI

 • Cadrul legislativ național în domeniul achizițiilor publice; Legislație primară (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor - cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, etc.), secundară (H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, etc.); terțiară (Ordine, Instrucțiuni ale Președintelui A.N.A.P., etc.);
 • Principiile și planificarea achiziţiilor publice, întocmirea PAAP-ului;
 • Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
 • Documentația de atribuire; Dezvoltarea abilităţilor de întocmire a documentaţiilor de atribuire;
 • Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de către ofertant/candidat pentru îndeplinirea criteriilor respective;
 • Stabilirea criteriilor de atribuire pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic;
 • Stabilirea garanţiei de participare şi a garanției de bună execuţie; Cerinţe referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;
 • Realizarea achiziției publice; Alegerea modalităților și a procedurilor de atribuire; Reguli de transparență; Derularea procedurilor de atribuire; Oferta și documentele însoțitoare; Noţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a ofertei; Propunerea tehnică; Propunerea financiară;
 • Evaluarea ofertelor; Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia; Finalizarea procedurii de atribuire; Cazuri de anulare a procedurii de atribuire; Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire;
 • Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică; Contravenții și sancțiuni; Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor (Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor).

 

DURATA CURSULUI: 37 ore

INTERVAL ORAR: 9:00 - 15:30 

 

COST: 1250 lei

Taxa de participare include materialele de curs și certificatul de absolvire.

 

CE SPUN CURSANȚII?

Ioana R.: “A fost o experiență extrem de utilă, care m-a ajutat să îmi consolidez o bază a cunoștințelor în domeniul achizițiilor publice. Explicațiile  trainerului au fost pe cât de interesante și practice, pe atât de bine structurate, astfel încât să fie pe înțelesul tuturor.”

Curs: CURS ONLINE AUTORIZAT A.N.C. - Expert Achizitii Publice

Perioada: 27.01.2022 - 04.02.2022

Locație: Online - Transmisie Live din Studioul Harrison - ONLINE

Acreditare: ANC

Preț: 1250,00 RON, serviciu scutit de TVA

Lector - Doru Șelaru

În 12 ani de experiență în domeniu, Doru Șelaru a susținut peste 300 de cursuri și a format peste 6000 de cursanți din instituții publice și mediul privat.


În calitate de Senior Expert a supervizat procese complexe de achiziție publică însumând peste 500 de proceduri online și offline.

Cei 6 ani petrecuți în cadrul Direcției de Monitorizare și Control a A.N.A.P. au facilitat înțelegerea perspectivei organelor de control și constituie axa directoare a manierei de susținere a cursurilor de formare profesională și a metodei de prezentare a obligațiilor legislative.

Completați formularul de mai jos și veți fi contactat in cel mai scurt timp

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
+
Adaugă participant
+
Adaugă participant
-
Elimină participant
Total
1250 RON
Serviciu scutit de TVA

Testimoniale

"Prezentare foarte clară și bine sistematizată. Foarte folositor începătorilor din domeniul achizițiilor, oferind totodată și subtilități folositoare celor avansați. Vă mulțumesc!"

Mihaela P., administrator

"Informațiile furnizate au fost interesante. În calitate de auditor financiar pentru proiecte nerambursabile din fonduri europene sau alte fonduri m-am confruntat cu o diversitate de achiziții publice privind produse, servicii sau lucrări."

Mihai M., auditor financiar

"Acest curs mi-a dat încredere că pot răspunde de această comisie la nivel de unitate. Am primit informația necesară într-un mod perceptibil unei persoane nefamiliarizate cu terminologia de specialitate. Am primit răspunsuri lămuritoare întrebărilor adresate. Felicitări și mulțumesc pentru șansa de a participa la o astfel de prezentare."

Florina B., profesor, jud. Bihor

"Pot sa spun că după cursul Ștefaniei Popa am rămas cu un sentiment de inspirație, cu convingerea că am învățat multe despre obiectivele, riscurile, identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor la nivel de compartiment - contabilitate, dar mai ales cu un alt nivel de cunoaștere a mea și a colegilor din instituția la care lucrez. Noi am participat la webinar toata echipa de SCIM. Vă mulțumim încă o dată, sunteți o sursă de inspirație pentru noi."

Adriana D., administrator financiar liceu, Cluj

"Despre cursul prezentat de Ștefania Popa, la care am participat, pot afirma că este extrem de util. A venit la momentul potrivit, având în vedere faptul că apar tot mai multe modificări în cadrul acestui compartiment și, de aceea, încercăm să ne adaptăm, să putem elabora, revizui, actualiza documentele necesare și optimiza activitățile interne. Pe tot parcursul cursului Ștefania a demonstrat cunoașterea domeniului în care activează, așteptând cu nerăbdare să-i fie puse întrebări la care să răspundă cu cât mai multe detalii. Recomand participarea la cursurile Harrison."

Aneta I., director liceu, Călărași

"Informația cursului este documentată, concisă și la obiect. Apreciez efortul lectorului de a răspunde tuturor întrebărilor adresate de către cursanți."

Simona D., APIA

"Cursurile susținute pe platforma Harrison sunt foarte bine structurate și oferă informațiile necesare celor care lucrează în unitățile de învățământ. După desfășurarea cursului am primit toate materialele prezentate la curs, ceea ce ușurează mult munca. Am participat la două cursuri online pe această platforma și sunt foarte mulțumită."

Dana I., secretar liceu, Cluj

Întrebări frecvente

Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale precum si de catre Ministerul Educatiei Nationale. Ca urmare a absolvirii unui curs acreditat ANC, certificatul eliberat poate fi:
Certificat de calificare profesionala pentru programele de calificare sau recalificare.
Certificat de absolvire pentru programele de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module.

Diplomele Harrison Consulting & Management se numesc certificate de participare si sunt eliberate cursantilor care participa la aceste programe de formare sub semnatura si stampila proprie a societatii. In cazul functionarilor publici, aceste certificate sunt eliberate in temeiul art. 5 lit. a din HG nr. 1066/2008.
Da, toate programele de formare profesionala se pot achizitiona din catalogul electronic (S.E.A.P).
In functie de numarul participantilor din cadrul aceleiasi institutii si a locurilor disponibilie, ofertele financiare vor fi personalizate.
Pentru anularea participarii si/sau stornarea facturii si a sumei achitate, este necesara transmiterea unei notificari scrise pe adresele [email protected] sau [email protected] cu minim 7 zile inainte de data de inceput a cursului.

In cazul anularii unei rezervari de cazare, notificarea se va transmite cu minim 20 de zile inainte.
Completezi formularul de inscriere de mai sus sau descarci si completezi formularul in format PDF de aici si il transmiti la adresa [email protected]. Formularul tine loc de contract. In baza acestuia se va emite factura fiscala.
Plata se va efectua pe baza facturii fiscale prin transfer bancar in cazul operatorilor economici sau prin Trezorerie in cazul autoritatilor contractante.
Factura va fi stornata si se va returna suma incasata.
Vei fi contactat in timp util si informat cu privire la noua data stabilita pentru derularea unui curs similar.
Taxa de curs asigura toate materialele necesare: suport de curs ( in format tiparit si electronic) , agenda, pix, certificat de participare sau certificat de absolvire in functie de cursul optat.
Vreau sa ma inscriu