Contactează-ne
certificari

Expert Achizitii Publice

Expertul in achizitii publice trebuie sa aiba pregatire tehnica de specialitate sau pregatire economico-financiara sau pregatire juridica, dobandita in urma absolvirii unor studii superioare de lunga sau scurta durata cu diploma de licenta, precum si acele cunostinte de utilizare a calculatorului de comunicare interumana si negociere, care sa ii permita sa indeplineasca toate exigentele acestei ocupatii.

Subiecte de interese:

1. Sistemul achizitiilor publice (ARMAP, UCVAP, CNSC, CURTEA DE CONTURI)

2. Principiile care guverneaza procesul achiziilor publice.

3. Tipuri de contracte.

4. Utilitatea intocmirii unui acord cadru. Avantaje si dezavantaje.

5. Contracte de puclicitate media.

6. Estimarea valorii contractului.

7. Estimarea valorii in cadrul Acordului cadru.

8. Prezentarea formelor de participare, asociere, subcontractare, precum si a interdictiilor.

9. Reguli de puclicitate - modalitatile de asugurare a transparentei procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica.

10. Prezentarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica online si altele.