Contactează-ne
certificari

Achiziții Publice - de la planificare la atribuire în Arad

Modificările frecvente ale legislației îți pot pune piedici în desfășurarea corectă a activității de planificare și derulare a achizițiilor publice, de aceea vom pune accent pe actualizarea cunoștințelor teoretice și practice. Iar în final îți vor fi prezentate funcțiile esențiale ale platformei SEAP/SICAP. 

Vei fi îndrumat de un lector care oferă zilnic consultanță pentru un spectru larg de probleme.

Agenda de curs:

 • Pachetul legislativ în vigoare și ultimele noutăți în domeniu;
 • Riscuri în achiziții publice - identificare și măsuri de prevenție;
 • Planificarea achizițiilor publice;
 • Reguli de estimare a valorilor din contractul de achiziție publică sau acordul cadru;
 • Documentația de atribuire - modalități și proceduri;
 • Acordul cadru - avantaje și dezavantaje;
 • Atribuțiile comisiei de evaluare;
 • Derularea procedurilor de atribuire;
 • Finalizarea procedurilor de atribuire; Subcontractanții;
 • Modificarea contractelor de achiziție publică: acord cadru, modificări nesubstanțiale și modificări substanțiale;
 • Documentul constatator;
 • Sesiuni deschise de întrebări și răspunsuri.
 • Prezentare SEAP/SICAP: cele mai importante concepte și operațiuni ale platformei electronice.

Pentru mai multe detalii despre beneficiile reale pe care le vei observa dupa curs și expertiza lectorului, descarcă prezentarea și formularul de înscriere sau ia legatura cu noi!

Descarcă prezentarea