Strategia de dezvoltare locală este un document prin care se stabilesc necesităţile, activităţile şi resursele locale specifice pentru dezvoltarea comunităţilor locale.
      În esenţă, strategia reprezintă baza coordonării investiţiilor multianuale şi a pregătirii Administraţiei publice locale pentru absorbţia fondurilor europene planificate pentru perioada 2014-2020. 

3 motive pentru care localitatea dumneavoastră are nevoie de o strategie:

 

      1. Prin strategia de dezvoltare locală se doreşte o eficientizare a modului în care autorităţile publice locale ajung să soluţioneze probleme precum:
      - gestionarea eficientă a resurselor financiare;
      - promovarea localităţii atât la nivel naţional, cât şi internaţional;
     - atragerea de fonduri externe (fonduri structurale, investiţii), în vederea finanţării proiectelor investiţionale ce se doresc a fi implementate.
      2. Orice proiect european trebuie să se încadreze într-una din direcţiile stabilite prin Strategia de dezvoltare locală pentru a se justifica relevanţa proiectului, primind astfel punctaj suplimentar pentru proiectele încadrate în strategia localităţii.
      3. Nu în ultimul rând, din faptul că România este Stat Membru al UE, decurge şi necesitatea ca politicile naţionale să fie coordonate cu cele europene. Strategia de dezvoltare are tocmai acest rol, de a identifica direcţiile la nivel european, naţional, regional, pentru ca acestea să se transpună şi local.

Etapele unei strategii:

 
  • Analiza contextului european, national, regional şi judeţean.
  • Analiza mediului socio-economic local.
  • Realizarea profilului localităţii.
  • Stabilirea unei viziuni si a obiectivelor pentru realizarea acesteia.
  • Consultarea publică.
  • Identificarea direcţiilor strategice şi a domeniilor prioritare de acţiune.
  • Realizarea portofoliului de proiecte.

În urma implementării proiectului, localitatea dumneavoastră:

 
  • va dispune de o strategie de dezvoltare economico-socială, elaborată în cadrul unui proces participativ, conform modelelor de bună practică utilizate în Statele Membre ale Uniunii Europene, care va defini o traiectorie clară pentru viitorul localităţii, va identifica paşii necesari de urmat pentru dezvoltarea fiecărui sector de activitate, conform nevoilor, problemelor şi potenţialului localităţii. De asemenea, va dispune de o capacitate crescută de a lucra în parteneriat şi de a asigura un adevărat ghid pentru investitori. Aceştia vor avea din start acces la un set de date structurat într-o manieră prestabilită care le va facilita înţelegerea potenţialului localităţii din toate punctele de vedere.
  • va dispune de un Portofoliu de proiecte, aliniat cu măsurile şi axele documentelor programatice relevante de la nivel naţional şi regional, în vederea accesării liniilor de finanţare ale Uniunii Europene, fondurilor guvernamentale etc.
  • va demonstra existenţa unei planificări strategice pe termen mediu şi lung, aspect ce va spori încrederea mediului de afaceri în eficienţa administraţiei publice locale şi va contribui la creşterea stimulării investiţiilor în zonă.