Contactează-ne
certificari

Noi standarde ale controlului intern managerial

Schimbări în Codul Controlului Intern/Managerial al Entităţilor Publice

Incepand cu 2015, entitățile publice își vor dezvolta sistemul de control intern/managerial conform Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, responsabilitatea elaborării şi implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial ieșind de sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, și fiind atribuită Secretariatului General al Guvernului. Acesta îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial.

Ministerul Finanţelor Publice rămâne autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate responsabilă cu elaborarea și implementarea politicii în domeniul gestiunii financiare, îndrumând metodologic şi coordonând implementarea controlului financiar preventiv.

Standardele rămân grupate în cadrul celor cinci elemente-cheie ale controlului intern/managerial: mediul de control, performanţe şi managementul riscului, activităţi de control, informarea şi comunicarea, evaluare şi audit.

La momentul intrării în vigoare a Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015, numărul standardelor ce alcătuiesc codul de control intern/managerial se reduce de la 25, la 16 standarde, astfel:

Mediul de control:

- Standardul 1 - Etica şi integritatea

- Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini

- Standardul 3 - Competenţa, performanţa

- Standardul 4 - Structura organizatorică

Performanţe şi managementul riscului:

- Standardul 5 - Obiective

- Standardul 6 - Planificarea

- Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor

- Standardul 8 - Managementul riscului

Activităţi de control:

- Standardul 9 - Proceduri

- Standardul 10 - Supravegherea

- Standardul 11 - Continuitatea activităţii

Informarea şi comunicarea:

- Standardul 12 - Informarea şi comunicarea

- Standardul 13 - Gestionarea documentelor

- Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară

Evaluare şi audit:

- Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial

- Standardul 16 - Auditul intern

Noua structură a Codului de control intern/managerial formulează concret și coerent un sistem de referință menit să vină în sprijinul conducătorii entităților publice, pentru a dezvolta  mai ușor sistemul de control intern/managerial prin instrumente de evaluare menite să evidențieze rezultatele evoluției în cadul implementării măsurilor aprobate.