Contactează-ne
certificari

Achiziții publice după ultima legislație în vigoare - curs în Călărași


Subiectele pe care le vom aborda:

 • Noul pachet legislativ, aplicarea și practică, în comparație cu vechea legislație;
 • Strategia națională în domeniul achizițiilor publice (HG 901/2015);
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice clasice-M. Of. 390/2016;
 • Managementul achizițiilor publice și principiile care guvernează procesul;
 • Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică
 • Reguli de estimare a valorii acordului cadru;
 • Documentația de atribuire; modalități și proceduri de atribuire;
 • Acordul cadru-avantaje și dezavantaje;
 • Atribuțiile comisiei de evaluare;
 • Finalizarea procedurilor de atribuire; Subcontractantii;
 • Riscurile în achiziții publice-identificare și măsuri de prevenție;
 • Modificări generate de directivele europene în domeniul achizițiilor publice;
 • Răspunsuri punctuale la orice întrebare în materie de achiziții publice.

BONUS: Worshop S.E.A.P., vom lucra live într-un cont DEMO